Úvodom

Identifikačný kľúč pavúkov je zameraný na slovenských a českých záujemcov o pavúky z prostredia odbernej verejnosti, študentov stredných a vysokých škôl i laickú verejnosť. Kľúč poskytuje možnosť jednoduchou formou identifikovať pavúka s ktorým sa v strednej Európe môžeme stretnúť v prírode či doma. Kľúč zahrňuje čeľade, ktoré sa v strednej Európe vyskytujú a je na úrovní rodu, s výnimkou čeľade Linyphiidae, ktorá by si zaslúžila samostatný priestor o rozsahu celej tejto práce. U najvýznamnejších, a najčastejších druhov, ktoré sa v prírode bežne vyskytujú je podrobný popis pre ich identifikáciu obsahujúci aj informácie o ich biológii a obrázky dôležité pre ich určenie. Pre odbornú identifikáciu je potrebné pracovať aj so svetovou a európskou literatúrou a ako jeden z najvýznamnejších súčasných zdrojov pre identifikáciu pavúkov v Európe je potrebné spomenúť „Spiders of Europe“ ktoré obsahuje kľúč pavúkov pre celý kontinent a je pravidelne aktualizovaná. Samozrejme je iba v anglickej verzii.  Jeden z najvýznamnejším zdrojov informácií o faune pavúkov v strednej Európe sú stránky Českej Arachnologickej Spoločnosti (ČAS) a Slovenskej Arachnologickej Spoločnosti (SARAS). V celoeurópskom meradle je najzaujímavejším zdrojom fotodokumentácie webová stránka „Pavouci České Republiky „ od Rudolfa Macíka, ktorá je v spluprácie ČAS obsiahnutá ja v publikácií „Atlas – Pavouci České Republiky“, ktorá by nemala chýbať v knižnici záujemcu o túto taxonomickú skupinu. Táto práca je kompilačná z poznatkov autora čerpajúc taktiež z prací venovaných identifikácií európskych pavúkov Miller (1971), Roberts (1985), Heimer, Nentwig (1991) a iné.