Použité skratky

Apof – apofýza
Bul – bulbus
Cal – calamistrum
Chel – chelicery
Cri – cribellum
Cx – coxa
Cym – cymbium
Emb – embolus
Epig – epigyna
Fem – femur
g-cx – gnathocoxy
Hl – hlavohruď
Kon – končatina
Lab – labium
Mt – metatarsus
Parac – paracymbium
Ped – pedipalpy
PPO – predné postranné oči
PSP – predné stredné oči
Pt – patella
Ster – sternum
Ta – tarsus
Ti – tibia
Ti.apof.ped – tibiálna apofýza pedypalpu
Troch – trochanter
ZPO – zadné postranné oči
ZSP – zadné stredné oči