3 – Oonopidae

čeľaď: OONOPIDAE

Ide o šesť oké drobné pavúky (1 – 3 mm), u nás chudobná čeľaď, ktorých predstaviteľov môžeme nájsť ibasynantrópne a to v objektoch oonopidae-1s dostatočne udržiavanou teplotou. Oči stoja tesne vedľa seba, sú čierno lemované a na takmer celej šírke čela. G-cx sú dopredu zbiehavé. Ta.ped samičky bez pazúrika. Ta nôh s onyychiom nesúcim 2 pazúriky s dvojitou radou zúbkov. Samice pavúkov tejto čeľade nemajú pohlavnú doštičku. Pred snovacími bradavkami sa nachádza kolulus, ktorý pri príbuzných čeľadiach Segestriidae a Dysderidae chýba. Chel silné s krátkym pazúrikom bez zúbkoch na okrajoch žliabku. Na našom území zaznamenaný výskyt dvoch druhov.
3.01
rod: Triaeris

Tento rod je charakteristický tromi sklerytmi na abd, jeden väčší na dorzálnej strane a dva menšie v prednej časti na ventrálnej strane, jeden druh.
3.01.01

TRIAERIS STENASPIS Simon 1891 – ide o drobného teplomilného pavúka svetloružovej až červenastej farby. Dĺžka tela do 1,8 mm. Nájdený napr. v botanickej záhrade v Bratislave.

oonopidae-2