4 – Segestriidae

čeľaď: SEGESTRIIDAE – šesťočkovité

Šesťoké pavúky, oči sú v troch skupinách po dvoch. Podlhovasté, stredne veľké pavúky, telo je kryté hustým ochlpením, hl zvyčajne hnedá, vpredu široká a očné pole nevypĺňa celú jej šírku. (podobne aj u Dysderidae). Bruško je valcovité s tmavými škvrnami, ktoré tvoria kresbu. Nájdeme ich v trvalých rúrkovitých úkrytoch pod kôrou v trhlinách skál. Z úkrytu vybiehajú lúčovito signálne vlákna. Charakteristické je pre túto čeľaď, že v strehovej polohe vo svojej rúrke, kedy pavúk striehne na korisť reagujúc na pohyb signálneho vlákna má na rozdiel od ostatných pavúkov, kedy dopredu smerujú prvé 2 pári nôh až 3 pári a to z dôvodu lepšieho vnímania záchvevov prichádzajúcich zo siete. Na Slovensku výskyt 4 druhov rodu Segestria.

4.01
rod: Segestria

Ti a mt končatín s tŕňmi. Predná rada očná je zložená zo 4 očí, zadná rada tvorí 2 očí, ležiace za PPO.

segestriidae

 

 

 

 

 

 

 

4.01.01

SEGESTRIA SENOCULATA (Linnaeus 1758) – šesťočko podkôrne, šesťokí pavúk veľkosti 7,5 – 9 mm. Hl je tmavo hnedá v prednej časti takmer čierna. Nohy o niečo svetlejšie sú tmavo škvrnité alebo prúžkované. Abd má charakteristickú kresbu (na svetlo šedom podklade je popri jemných tmavých škvrnách veľmi výrazná kresba s veľkých čiernych škvŕn pozdĺžne zložených do pruhov (pozri Obr. 4.01.01). Ster je len o málo tmavšie ako cx. Mt.1 na spodku na každej strane s 1-1-1 tŕňmi. Žije pod kôrou stromov, medzi skalami v pavučinovej trubici, ktorá je na oboch koncoch otvorená a jej svetlosť približne odpovedá šírke tela pavúka. Od okraja pavučinovej rúrky je natiahnutých asi tucet signálnych vlákien. Cez deň sa pavúk ukrýva v rúrke, v noci striehne pri jej vchode na korisť a to tak, že predné 3 pári nôh smerujú dopredu. Ide o bežný druh. Dospieva od konca leta do nasledujúcej jari. V zime nájdeme tak ako ov aj množstvo juvenilov. Predpokladá sa dvojročné dospievanie.

04_01_01

 

 

 

 

 

 

 

4.01.02

SEGESTRIA BAVARICA C. L. Koch 1843 – šesťočko skalné, pomerne veľký druh pavúka až do 15 mm, hl 3 – 5 mm. Na šedom abd je menej nápadná kresba z párových škvŕn usporiadaných za sebou a tiahnúcich sa stredom chrbtovej strany. Ster červené, omnoho tmavšie ako cx. Mt.1 na spodku na každej strane s 1 tŕňom blízko koreňa článku. Viaže sa na skalnatú krajinu, obľubuje štrbiny medzi kameňmi a kamenné lomy.

04_01_02