38 – Dictynidae

čeľaď: DICTYNIDAE – cedivočkovité

fotogaléria

Malé zavalité pavúčiky, dlhé obyčajne len asi 3 – 4 mm. Telo väčšinou sivohnedého sfarbenia je pokryté hustým šupinkovým ochlpením, ktoré vytvára charakteristickú škvrnitú kresbu na chrbte abd. Ta.kon bez trb, alebo výnimočne 1 – 2. Oči má umiestnené v dvoch takmer paralelných radoch, sú heterogénne, iba predné stredné sú tmavé, ostatné sú perleťovo biele. Crib typ pavúkov. Pavučiny nepravidelné a malé. Vďaka crib uplatňujú odlišný typ sieti. Základňa vlákna siete sú obalene ešte crib vláknami. Na Slovenku žije približne 20 druhov týchto malých pavúčikov, ich určovanie však nie je ľahké.dictynidae-01

Kľúč rodov pre čeľaď Dictynidae

1 Mt a ta nôh bez trb, iba zriedka je na mt blízko distálneho konca cal nepatrný pohárik pre trb. Hlavová časť hl je pokrytá radami bielych, odstávajúcich, dopredu sčesaných chĺpkov. Clypeus je vyšší ako dvojnásobný priemer PSO. Samce: ti.ped spravidla s chrbtovou apofýzou, opatrenou 2 špičkami, ak chýba potom chel majú pri koreni priečny val a pt.ped je opatrená kužežovitým hrbolčekom. Samice: epig spravidla s 2 zblíženými jamkami blízko epigastrálnej ryhy …2

— mt a ta nôh s 1 alebo viac trb …4

2 (1) Cri je rozdelené pozdĺžnou listou na dva políčka. Samce: chel pri koreni s priečnym valom, pt na vnútornej chrbtovej strane s hrbolčekom. Oba pohlavia majú hl jasne žltohnedé sožltým prikrajným prúžkom. Abd sivobiely (v liehu žltastý, alebo červenastý), alebo živo zelený …Nigma

— cri nie je rozdelené. Oba pohlavia bez žltého prikrajnéhoprúžku, abd čierny, alebo žltý až hnedý s tmavou kresbou …3

3 (2) Chrbtová ti.apof vyrastá v strede článku, alebo pri koreni. Epig s patrnými jamkami. Ide o pomerne väčšie druhy pavúkov …Dictyna, Emblena

— ti. ped je takmer štvorcová (z boku), jej chrbtová apofýza je s 2 prehnutými špičkami na vrchole a vyrastá na ich prednom okraji. Epig bez jamky, alebo ak s jamkou tak ti.ped len tak dlhá ako široká, hore klenutá, jej štíhla, špicatá, 2 krátkymi bodcami ukončená apofýza vyrastá pri koreni článku …Archaeodictyna

4 (1) Ti majú na prednej ploche 5 dlhých tenkých odstávajúcich tŕňov v 2 vzostupných radách (spodný 3, vrchný 2 tŕne) = r. Cicurina, alebo ti.1,2 ventrálne s 5 – 6 tŕňmi = Mastigusa arietina …Cicurina, Mastigusa

— ti má iný vzhľad …5

5 (4) Ta.1-4 s 1 trb ich postavenie 0,4 – 0,5. Nohy s krátkymi, ale silnými tŕňmi na ventrálnej strane mt.1 a ti.1, poprípade s dlhým odstávajúcim tŕňom na ti.3. Cal nanajvýš s 8 štetinkami. Vežmidrobné, bledo sfarbené pavúky. Žijú pod kameňmi a v suchej tráve teplých stráni …Altella

— ta.1-4 s 2 nerovnako dlhými trb. Nohy bez silnejších tŕňov na brušnej strane ti a mt, niekedy však so slabými chrtovými tŕňmi pri koreni ti a na pt, alebo s praslenom tŕňov na konci mt.4. Cal s viac ako 8 štetinkami …6

6 (5) PSO sú rovnako veľké, alebo len nepatrne menšie ako PPO. Samce: ti.ped na vonkajšej strane vpredu s dvojlaločnou apofýzou, ktorá je z časti priehžadná. Samice: políčko epig silne chlpaté, s dvoma postrannými okrúhlymi, od seba i od epigastrálnej ryhy veľmi vzdialenými jamkami, preklenutými po oplodnení vežkými oválnymi belavými viečkami …Agrenna

— PSO sú omnoho menšie ako PPO …7

7 (6) Nohy 1,4,2,3. Cal nanajvýš s 8 štetinkami. Bledo žlté pavúky, veľmi drobné, bez kresby na abd …Bromella

— nohy 1,2,4,3. Hl a abd s kresbou alebo celé tmavé. Cal s viac ako 8 štetinami …Lathys

dictynidae-05dictynidae-02 dictynidae-03