34 – Miturgidae

čeľaď: MITURGIDAE

fotogaléria

Čeľaď nedávno vyčlenená z č. Clubionidae, od ktorej sa líši: nohy 1 sú dlhšie ako 4. ZSO sú k sebe bližšie ako k ZPO. Ti.3 ventrálne bez tŕňov. Celkovo oči sú drobnejšie, priestory medzi nimi väčšie, ped samca má dlhú, štíhlu ti opatrenú na vonkajšej strane predného okraja štíhlou, rovnou, prstovitou apof. Cym je dozadu pretiahnuté v nápadnú prehnutú ostrohu. Epig s veľkou klenutou jamkou, obrúbenou podkovovitým, alebo oblúkovitým, silno sklerotizovaným okrajom, pred jamkou presvitajú tmavé chodby. Na našom území iba rod Cheiracanthium.clubionidae-15

12.01

rod: Cheiracanthium

12.01.01

CHEIRACANTHIUM ELEGANS Thorell 1875 – samec: hl 3,7 až 4 mm. Abd s červenohnedou alebo karmínovou pozdĺžnou páskou, siahajúcou až k bradavkám. Chel na vnútornej strane pri koreni s kužežovitým hrbolčekom, ich vnútorný okraj je už od polovice k vrcholu šikmo skosený. Samica: Hl zretežne kratšia ako ti.1, jej dĺžka 3 – 4,4, mm. Abd žltozelené alebo zeleno-šedé s hnedočervenou páskou len v prednej polovici, najčastejšie však len s tmavším šedým prúžkom nad chrbtovou cievou. Mt.1 ventrálne s 5(4) tŕňmi: 2 pri báze, 2 (zriedka 1) blízko stredu a 1 apikálne. Všetky fe s tŕňmi, zriedka fe.4 a len výnimočne i fe.2 bez tŕňov. Na tráve a kríkoch suchých miest.clubionidae-01

12.01.02

CHEIRACANTHIUM ERRATICUS (Walckenaer 1802) – samec: hl 2,5 až 2,9 mm. Abd s červenohnedou alebo karmínovou pozdĺžnou páskou, siahajúcou až k bradavkám. Špičku cym pred alveolou s viditežným hrbolčekom, ktorý je od bázy bul 3 – 5x vzdialenejší ako od vrcholu cym. Samica: hl 3,5 – 3,9 mm. Abd s karmínovým prúžkom. Jamka epig rovnako dlhá ako široká, takmer kruhovitá, alebo nepatrne pozdĺžne oválna. Na vlhších miestach na vegetácii, tráve a kríkoch.clubionidae-02

12.01.03

CHEIRACANTHIUM PUNCTORIUM (Villers 1789) – samec: hl 4 až 6 mm. Abd žltozelený alebo šedo-zelený, bez pozdĺžnej prechádzajúcej pásky, niekedy s tmavším pozdĺžny prúžkom odpovedajúcim chrbtovej cieve. Chel šikmo dopredu namierené, ich vonkajší okraj rozbiehavý, žliabok pazúrika pred g-cx so silným zubom. Špička cym.ped alveolou bez hrbolčeku, ale so štetinkou čiernych chĺpkov. Oba zúbky ti.apof rovnako dlhé. Samica: hl 4,2 – 7,5 mm. Abd žltozelené alebo zeleno-šedé s hnedočervenou páskou len v prednej polovici, najčastejšie však len s tmavším šedým prúžkom nad chrbtovou cievou. Niektoré fe vpredu s 1-1 tŕňmi, mt.1 ventrálne s 2 tŕňmi pri báze a s 1 tŕňom apikálne. Jamka epig dlhšia ako široká. Na kríkoch a bylinách vlhkých miest.clubionidae-03

12.01.04

CHEIRACANTHIUM VIRESCENS (Sundevall 1833) – samec: hl 3 až 3,5 mm. Abd žltozelený alebo šedo-zelený, bez pozdĺžnej prechádzajúcej pásky, niekedy s tmavším pozdĺžny prúžkom odpovedajúcim chrbtovej cieve. Chel kolmé, s vonkajším okrajmi slabo prehnutými, rovnobežnými. Ich časť vyčnievajúca pred okrajom g-cx bez zúbkov (Ch. punctorium má silný zúbok). Špička cym.pred alveolou s malým hrbolčekom, bez štetky. Vonkajší zúbok vrcholu ti.apof je dlhší ako vnútorný. Samica: hl 2,7 mm, omnoho dlhšia ako ti.1. Abd žltozelené alebo zeleno-šedé s hnedočervenou páskou len v prednej polovici, najčastejšie však len s tmavším šedým prúžkom nad chrbtovou cievou. Mt.1 ventrálne nanajvýš s 3 tŕňmi: 2 pri báze a 1 apikálne. Jamka epig širšia ako dlhá. Aspoň fe.1 a fe.3, často aj fe.4 s tŕňmi. Na suchých piesčinách na rastlinách a pod kameňmi.clubionidae-04