33 – Clubionidae

čeľaď: CLUBIONIDAE – zapriadnikovité

fotogaléria

Menšie až skoro stredne veľké pavúky, prevažne s nočnou aktivitou. Snovacie bradavky sú kužežovité, blízko pri sebe. Majú nočnú aktivitu, cez deň sú ukryté v pavučinových zámotkoch v suchých listoch, pod kôrou a inde na vegetácií. Pod suchou kôrou vytvára pavučinové zámotky. Často môžeme nájsť v charakteristicky ohnutom liste rozmanitých tráv, či mohutného rákosia (v záhybe je pavučina). Výzorom podobné čežadi Gnaphosidae. Pre rozlíšenie od tejto čeľade majú kruhovité obrysy oči. Bradavky nie sú valcovité (Gnaphosidae), ale skôr kužežovité a svojimi základňami sa skoro dotýkajú. Taktiež ako u Gnaphosidae zadné snovacie bradavky sú kratšie, ako predné a nie sú nápadne dvojčlánkové. Predné snovacie bradavky sú kužežovité a vyrastajú tesne vedža seba. Tracheálna stigma leží tesne pred snovacími bradavkami v málo zretežnej priečnej ryhe, brucho v strednej časti bez ryhy. Na území Slovenska výskyt iba jedného rodu Clubiona. Rod Cheiracanthium sa vyčlenil do samostatnej čeľade Miturgidae.clubionidae-07clubionidae-06

 

 

33.01

rod: Clubiona

Patria tu šedé alebo žltasto sfarbené druhy, pripomínajú skálovky rodu Drassodes. Kon.1 sú kratšie ako kon.4. Priestory medzi očami zadnej rady sú rovnaké, alebo stredný priestor je väčší ako priestor postranný. Fe.1,2 s chrbtovými tŕňmi, ti.3 na ventrálnej strane s 1 – 3 tŕňmi.

33.01.01

CLUBIONA COMTA C. L. Koch 1839 – hl 1,7 až 2,3 mm. Abd žltasto biely s červenavo pozdĺžnou páskou a vzadu so skobovito lomenými prúžkami. Ti.3 ventrálne s 1 tŕňom. Ti.apof dlhá, štíhla kosákovitá. Emb dlhý, lemuje v polkruhu prednú polovicu bul. Epig vzadu s oblúkovitou, dopredu prehnutou ryhou, zaujímajúcou celú šírku políčka, v strede ryhy leží drobná jamka a pred ňou pretínajú 2 chodby v podobe písmena X. V machu, lístí a pod kôrou stromov.clubionidae-08clubionidae-14

33.01.02

CLUBIONA LUTESCENS Westring 1851 – samec: hl 2,3 3 mm. Vonkajší okraj cym pri pohžadu zo strany je pred vrcholom hlboko vykrojený. Ti.ped krátka, ku konci rozšírená, pri koreni apof najširšia. Dolná vetva apof plochá, ku konci slabo rozšírená. Emb dlhý, zasahuje od bázy bul k jeho vrcholu, kde tvorí oblúk. Samica: hl 2,5 – 3,5 mm. Epig s 2 štrbinovitými otvormi, lemovanými polmesiačikovitými lesklými hrbolčekmi. Zadný okraj epig je v strede slabo vykrojený. Pre oba pohlavia platí, že Ti.3 ventrálne s 1-1 tŕňmi. Vo vlhších listnatých lesoch na kríkoch a v tráve.clubionidae-09

33.01.03

CLUBIONA NEGLECTA O. P. Cambridge 1862 – samec: hl 2,3 až 2,8 mm. Emb tvorí pozdĺžnu slučku od vrcholu bul k jeho báze a späť k vrcholu. Dolná vetva apof je veľmi štíhla, len úplne nepatrne prehnutá. Samica: hl 2,5 – 3,5 mm. Epig pri pohžadu zozadu má 2 okrúhle alebo oválne jamky, oddialené oblým jazýčkom, rovnako širokým ako šírka jamky. Pred jamkami presvítajú 2 žltočervené receptakuly a pred nimi silne vyvinuté chodby. Pre oba pohlavia platí, že ti.3 ventrálne s 1-1 tŕňom. V tráve a pod kameňmi na vlhkých miestach.clubionidae-10

33.01.04

CLUBIONA PALLIDULA (Clerck 1757) – samec: hl 2,5 až 4 mm, čierno lemovaná. Ster tmavšie ako cx, abd tmavohnedý. Dolná vetva ti.apof je otupená. Emb krátko kolíkovitý, slabo prehnutý, priečny, zaujíma len vnútornú polovicu šírky bul. Horná vetva apof pri pohžadu zhora dvojlaločnatá. Samica: hl 2,3 – 4 mm s čiernym lemom, ster tmavšie ako cx. Epig je silne pigmentovaná, tmavohnedá, takže receptakula nepresvitá. Od jej zadného okraja prebiehajú dopredu 2 rozbiehavé štrbiny, vonku ohraničené bledým valom. Pre oba pohlavia platí, že ti.3 ventrálne s 1-1 tŕňom. Pod kôrou stromov a stĺpov.clubionidae-11

33.01.05

CLUBIONA RECLUSA O. P. Cambridge 1863 – samec: hl 2,5 mm, s čiernym lemom. Chel červenohnedé, bez kýlu. Ti.apof s 3 vetvami, chrbtová vetva apof má na vrchole drobný výrez a je tak dlhá ako stredná vetva. Samica: hl 2,5 – 3 mm, hnedá, k okraju černastá, tmavo sieťkovaná, s čiernou prikrajnou linkou. Ster tmavšie ako cx. Celkové sfarbenie pripomína C. pallidula. Políčka epig je hrubo a husto naprieč vráskate, jeho zadný okraj má v strede zaoblene trojuholníkovitý výstupok, oddežujúci oba postranné plytké, široko čierne lemované výrezky. Na kríkoch hornatých polôh.clubionidae-12

33.01.06

CLUBIONA TRIVIALIS C. L. Koch 1843 – hl 1,6 až 2 mm. Ti.apof.ped jednoduchá, všade rovnako široká, na konci zaoblená. Emb v pravom uhlu ohnutý, jeho špička je tak dlhá ako jeho priečna časť. Priečne oválne, alebo obličkovitá drobná jamka epig je vzdialená od zadného, dozadu prehnutého okraja epig takmer o svoju dĺžku. Presvítajúce chodby vedúce k receptakulám ležia v pozdĺžnej ose tesne vedža seba. V listnatých lesoch na kríkoch.clubionidae-13