32 – Liocranidae

čeľaď: LIOCRANIDAE – zapriadkové

fotogaléria

Kľúč rodov pre čeľaď liocranidae

1 Chel vpredu v bazálnej polovici po 1 tŕne. Všetky ta bez scopuly. Ster vniká medzi široko oddialené cx.4. Predná očná rada silne prekurvná (dopredu ohnutá). PSO menšie ako PPO (taxonomická zmena, uz v čežadi Coriniidae) …Phrurolithus 32.06

— chel na prednej ploche bez bazálneho tŕňa. Cx.4 sa dotýkajú. Aspoň ta.1 a ta. 2 so scopulou …2

2 (1) Ti.1 na spodnej strane len s 2 pármi tŕňov …3

— ti.1 na spodnej strane s 4 – 10 pármi tŕňov …5

3 (2) Zadná očná rada slabo rekurvná (dozadu ohnutá). Mt.2 na spodnej strane pri báze s 2 tŕňmi a ventrálne vpredu a vzadu s väčším počtom tenkých dlhých tŕňov …Mesiotelus 32.05

— zadné oči v čiare prekurvné …4

4 (3) Mt.1 a mt.2 na spodnej strane s 2 pármi dlhých tŕňov. Pt bez tŕňov …Liocranoeca 32.01

— mt. 1 a mt.2 na spodnej strane s 3 pármi tŕňov, z ktorých subapikálny pár je kratší. Pt.4 vzadu s 1 tŕňom. Hl hnedá s 2 pozdĺžnymi vejárovitými pruhmi a čiernym lemom …Agroeca 32.02

5 (2) Zadná očná rada je prekurvná. Ti.1 na spodnej strane so 7 – 10 pármi tŕňov. Pavúky veľmi podobné drobným druhom z r. Agroeca, ale ZSO sú ďalej od seba ako od ZPO …Scotina 32.07

— zadná očná rada je rekurvná, alebo rovná. Ti.1 na spodnej strane s 4 – 7 pármi tŕňov …6

6 (5) Predná očná rada je silne prekurvná (dopredu ohnutá), spodné okraje SO nie sú nižšie ako stredy PO. Vzdialenosť ZSO od ZPO je menšia ako priemer ZSO. Stredne snovacie bradavky valcovité. Medzi pazúrikmi 2 dlhé kyjovité štetiny. Ti.1 na spodnej strane s 5 pármi tŕňov …Apostenus 32.03

— predná rada rovná, alebo nepatrne rekurvná, dolný okraj SO leží nižšie ako stredy PO. Vzdialenosť ZSO od ZPO je väčšia ako priemer SO. Stredné bradavky sploštené. Medzi pazúrikmi množstvo lopatkovitých štetín …Liocranum 32.04

 

32.01

rod: Liocranoeca

Mt.1 a mt.2 na spodnej strane s 2 pármi dlhých tŕňov, pt bez tŕňov.

32.01.01

LIOCRANOECA STRIATA (Kulczyński 1882) – hl 1,8 až 2,5 mm, žltastá. Jamka epig podlhovastá, úzka, vpredu zaoblená, dozadu otvorená, po stranách s oblúkovitými receptakulami. Ti.apof dlhá v strede slabo prehnutá, potom slabo zhrubnutá a tupo zašpicatená. Pod kameňmi pre vode.liocranidae-01


 

32.02

rod: Agroeca

Hrdzavo hnedé sfarbenie, aj vežkosťou podobné rodu Trochosa z čeľade Lycosidae, ale majú iné zoskupenie očí a kresbou na hl. Mt.1 a mt.2 na spodnej strane s 3 pármi tŕňov, z ktorých subapikálny pár je kratší. Pt.4 vzadu s 1 tŕňom. Hl hnedá s 2 pozdĺžnymi vejárovitými pruhmi a čiernym lemom.

32.02.01

AGROECA BRUNNEA (Blackwall 1833) – hl 3 až 3,5 mm. Ti.apof je kratšia ako priemer článku a jej špička je pazúrikovito dopredu ohnutá. Jamka epig je aspoň 2x širšia ako dlhá, zadná ryha je dlhá dozadu slabo rozšírená. V machu a lesnej hrabanke. Kokón hruškovitý, pokrytý vrstvou blata a zavesený stopkou na rastlinách.liocranidae-02

32.02.02

AGROECA CUPREA Menge 1873 – hl 1,6 až 2 mm. PSO sú značne menšie ako PPO aj ZSO. Telo tmavé so žltými, zlatisto lesklými chĺpkami. Ti.apof zo strany len o málo dlhšia ako široká. Epig v zadných kútoch s oblúčkovitými, vpredu otvorenými záhybmi. V tráve, listoch, machu i pod kameňmi.liocranidae-03

 

32.03

rod: Apostenus

Predná očná rada je silne prekurvná (dopredu ohnutá), spodné okraje SO nie sú nižšie ako stredy PO. Vzdialenosť ZSO od ZPO je menšia ako priemer ZSO. Stredne snovacie bradavky valcovité. Medzi pazúrikmi 2 dlhé kyjovité štetiny. Ti.1 na spodnej strane s 5 pármi tŕňov.

32.03.01

APOSTENUS FUSCUS Westring 1851 – hl 1,5 mm. Abd dorzálne tmavohnedý, s dlhými bielymi chĺpkami, vpredu so svetlom pozdĺžnou páskou, vzadu s radou oblúkovitých čiarok. Brucho žlté. Pavúka nájdeme v machu a listoch.liocranidae-04

 

32.04

rod: Liocranum

Predná rada rovná, alebo nepatrne rekurvná (dozadu ohnutá), dolný okraj SO leží nižšie ako stredy PO. Vzdialenosť ZSO od ZPO je väčšia ako priemer SO. Stredné bradavky sploštené. Medzi pazúrikmi množstvo lopatkovitých štetín.

32.04.01

LIOCRANUM RUPICOLA (Walckenaer 1830) – hl 2,5 až 3,5 mm. Hl a abd žltasté s kresbou. Oba pohlavia ti.1,2 na spodnej strane s 4-5 pármi tŕňmi. Ti.apof.ped krátka, špicatá, pazúrikovito dolu ohnutá. Epig tak dlhá ako široká, s trojlaločnou jamkou, jej 2 predné laloky sú oddelene jazýčkom tak širokým, ako lalok zadný. Pod kameňmi a kôrou suchých lesov, môžeme ho nájsť aj v domácnosti.liocranidae-05liocranidae-06

32.05

rod: Mesiotelus

Mesiotelus annulipes (Kulczyński 1897) – vzácny druh, nájdeme ho napríklad na juhu Slovenska.

32.07

rod: Scotina

Zadná očná rada je prekurvná (dopredu ohnutá). Ti.1 na spodnej strane so 7 – 10 pármi tŕňov. Pavúky veľmi podobné drobným druhom z r. Agroeca, ale ZSO sú ďalej od seba ako od ZPO.

32.07.01

SCOTINA CELANS (Blackwall 1841) – hl 1,7 mm, šedo-hnedá so žltou chrbtovou páskou a širším prikrajným prúžkom, bez čiernej okrajovej linky. PSO omnoho menšie ako PPO. Abd s pozdĺžnym žltočerveným prúžkom. Ti dole u samíc s 10, u samcov so 7 pármi tŕňov, mt u samíc so 7 – 9, u samcov 6 – 7 pármi tŕňov. Pod kameňmi a v machu.liocranidae-09