28 – Gnaphosidae

čeľaď: GNAPHOSIDAE – skáliarkovité

fotogaléria

Ide o stredne veľké až veľké okolo 10 mm, hnedo a čierno sfarbené pavúky, niekedy biele škvrny na brušku. Nájdeme ich pod kamením, v machu, či lesnej hrabanke, kde si tvoria pavučinové komôrky. Pripomínajú čeľaď Clubionidae (rozdiely v stavbe snovacích bradavíc, charakteristické očné políčko, atd.). Snovacie bradavky pomerne dlhé, tvarovo valcovité, 1. predný pár je zretežne oddialený, len nepatrne dlhšie ako zadné. Cez medzeru medzi nimi pri pohžade zhora vidno trochu kratší 2. zadný pár. Oči (heterogenné, iba predné stredné sú čierne) v dvoch priečnych radoch, (stredný pár zadnej rady štyroch očí často oválne a vzájomne menej vzdialené ako stredné predné, nemávajú spravidla obvyklé obrysy, takže u niektorých druhov majú takmer trojuholníkovitý tvar. Zadoček je nápadné plochý. Vežmi rýchle pavúky s nočnou alebo i dennou aktivitou (často nápadne sfarbene). Miesto autotómie na nohách je medzi cx a troch. Skaliarky s dennou aktivitou (patria do rodov Micaria, Callilepis, Poecilochroa a i.) sú pestrejšie, ale vyskytujú sa vzácne. Pre túto čeľaď je príznačná zraková zaostalosť a útočnosť, preto samec na kopuláciu vyhžadáva čerstvo zvlečenú samičku. Na území Slovenska nájdených 76 druhov zo 17 rodov čeľade.gnaphosidae_04

 

 

Kľúč rodov pre čeľaď Gnaphosidae

1 Zadný okraj žliabku chel s jemne ozubenou lištou, alebo s 2 – 3 veľmi nerovnakými plochými, zaoblene trojuholníkovitými lalokmi …Gnaphosinae, 2

zadný okraj žliabku chel je neozbrojený, alebo opatrený 1 – 2 špicatými zúbkami …Drassodinae, 5

2 (1) Zadný okraj žliabku chel s 2 – 3 plochými, tupo trojuholníkovitými zúbkami, z ktorých stredný je niekoľkokrát väčší ako postranné. Stredná ryha hl je veľmi krátka, sotva viditežná. Abd čierny, vpredu s priečnou bielou páskou, v strede s 2 a nad bradavkami tak isto s 2 bielymi škvrnami …Callilepis 29.03

zadný okraj žliabku chel s jemne ozubenou lištou …3

3 (2) Telo je pokryté sperenými chĺpkami. Predná rada očná je len o málo kratšia ako zadná. Priestory medzi očami zadnej rady sú rovnaké, nie väčšie ako dlhší priemer ZPO …4

telo je pokryté jednoduchými chĺpkami. Predná rada očná je kratšia ako zadná, postranné priestory zadnej očnej rady sú väčšie ako priemer ZPO a väčšie ako priestor oddežujúci ZSO …Gnaphosa 29.07

4 (3) Zadná pt s tŕňmi (pt.3 na vrchnej strane so 6 – 8 krátkymi tŕňmi). Abd šedý s pozdĺžnou svetlou páskou, ktorá nedosahuje predného okraja a je po bokoch lemovaná zubatými prúžkami …Berlandina 29.02

zadná pt bez tŕňov. Abd svetlo šedý alebo žltohnedý s hnedou pozdĺžnou páskou a štyrmi stlačeniami nad bradavkami …Nomisia 29.10

5 (1) Hl s hlboko vtlačenou, veľmi zretežnou chrbtovou ryhou …8

hl bez zretežnej chrbtovej ryhy, alebo úplne bez nej …6

6 (5) Hl bez zretežnej chrbtovej ryhy. Chel vzadu s nepatrným zrniečkovitým zúbkom. PSO sú od seba viac vzdialené ako PPO. Zadná očná rada je rovná …7

hl bez strednej ryhy. Žliabok chel vzadu s 1 zúbkom. Vrchol g-cox uťatý. Fe.1,2 tučnejší, tmavší, ta.1,2 tak dlhé ako mt.1,2. Telo je kryté kovovo lesklými šupinovitými chĺpkami. Zadná očná rada je dopredu ohnutá (prokurvná), zriedka rovná. Ti na spodnej strane bez tŕňov alebo s tŕňmi veľmi krátkymi …Micaria 29.09

7 (6) ZSO sú oválne, dozadu zbiehavé, omnoho väčšie ako ZPO, veľmi priblížené postranné priestory sú trochu väčšie ako priestor stredný. Sfarbenie svetlo žlté. Ti.3, 4 dorzálne s 1 tŕňom, alebo bez tŕňa …Cryptodrassus 29.17

zadné oči sú gužaté, stredný priestor je väčší ako priestory postranné. Abd čierny, vpredu s bielym polmesiačkovitým prúžkom, za stredom s 2 bielymi škvrnkami a niekedy s ďalšími 2 škvrnami nad bradavkami. Ta.ped štíhly, s dlhým tenkým, takmer rovným emb …Aphantaulax 29.01

8 (5) G-cox takmer rovné, dopredu namierené, chel vzadu s 2 zúbkami …9

G-cox k pysku sklonené dopredu zbiehavé, chel vzadu bez zúbkov, alebo s 1 zúbkom a iba zriedka s 2 zúbkami …10

9 (8) Ti.4 dorzálne s 1-1 tŕňom. Zadné oči sú medzi sebou vzdialené aspoň o svoj priemer. Ti.apof ped samca je štíhla, špicatá. Epig malá, bez podkovovitého valu …Drassodes 29.04

ti.4 na chrbte bez tŕňov, vzácne s 1 tŕňom. ZSO stoja veľmi blízko u seba. Ti.apof ped samca je široká, na konci často rozšírená, alebo skosená. Epig vežká, jej políčko je ohraničené podkovovitým valom …Haplodrassus 29.08

10 (8) Zadná očná rada je silne dopredu ohnutá (prokurvná). PSO sú väčšie ako PPO, ktorých sa dotýkajú. PPO a ZPO sú oddialené. Žliabok chel má vpredu 3 zúbky, vzadu 1 drobný zúbok …Echemus 29.06

zadná očná rada rovná, alebo len slabo zakrivená. PSO od PPO vzdialená …11

11 (10) Obe očné rady takmer rovnako dlhé. Zadná očná rada rovná. Mt.3,4 na konci ventrálne s priečnym hrebienkom tuhých štetín …Zelotes 29.16, Trachyzelotes 29.15, Drassylus 29.05

zadná, slabo dopredu ohnutá (prokurvná) očná rada je dlhšia ako predná …12

12 (11) Predný okraj žliabku chel je dlhý, s pozdĺžnou osou chel len málo rozbiehavý, opatrený 2 – 3 zúbkami. PSO sú gužaté a väčšie ako kratší priemer oválneho PPO. Abd žltohnedý, bez kresby, u samcov vpredu s hnedým scutom …13

predný okraj chel je krátky, k ich pozdĺžnej osi takmer priečne postavený, bez zúbkov. Abd čierne s bielymi škvrnami …14

13 (12) Ti.4 dorzálne s 1-1 tŕňmi. Jamka epig je pozdĺžne oválna, po stranách ohraničená oblúkovito dozadu zbiehavými okrajmi, je takmer úplne vyplnená jazýčkom kyjovitého obrysu, pokrytý chĺpkami. Ti.ped samca na vonkajšom prednom okraji s krátkou apofýzou, vykrojenou na dve časti, z ktorých spodná je špicatá, horná široká a zaoblená …Sosticus 29.14

ti.4 bez tŕňov na chrbtovej strane a predchádzajúce body väčšinou neplatia …Scotophaeus 29.13

14 (12) Hl vpredu široko uťatá. Hranaté ZSO sú od seba menej vzdialené ako od ZPO. Zadná očná rada veľmi slabo dopredu ohnutá. Cx.1,2 a fe.1,2 tmavšie ako ostatné články …Phaeocedus 29.11

hl dopredu zúžená. ZSO okrúhle a od seba rovnako vzdialené ako od ZPO. Zadná očná rada slabo dozadu ohnutá (rekurvná). Fe.1-4 nápadne tmavšie ako ostatné články …Poecilochroa 29.12

 

29.01

rod: Aphantaulax

29.01.01

APHANTAULAX CINCTA (L. Koch 1866) – samec: hl 1,5 mm. Ti.apof.ped pri pohžadu z hora je trochu dlhšia ako článok. Samica: hl 2,5 mm. Jamka epig široko oválna, dlhšia ako široká, s ostrým okrajom a 2 čierno presvitajúcimi, zblíženými, okrúhlymi receptakulami vzadu, je vzdialená o 1 svojej dĺžky od zadného okraja epig.gnaphosidae-01

29.01.02

APHANTAULAX SEMINIGRA Simon 1878 – samec: hl 2,2 – 2,7 mm. Ti.apof.ped pri pohžadu zhora je kratšia ako článok. Samica: hl 2,3 – 3,7 mm. Jamka epig pozdĺžna, štíhlo hruškovitá, vzadu neohraničená, s 2 zblíženými presvítajúcimi receptakulami vzadu na dne. Ti.1 na spodnej strane vpredu s 2 tŕňmi. Vzácny druh j. Slovenska.gnaphosidae-02

 

29.02

rod: Berlandina

29.02.01

BERLANDINA CINEREA (Menge 1872) – hl 2,5 – 2,7 mm. Abd šedý s pozdĺžnou svetlou páskou, ktorá nedosahuje predného okraja a je po bokoch lemovaná zubatými prúžkami. Zadná pt s tŕňmi (pt.3 hore s 6 – 8 krátkych tŕňov). Samec: ti.ped rovná, štíhla, špicatá, na dolnom okraji vypuklá. Bul veľmi výrazný. Samica: jamka epig hlboká, obličkovitá, v strede trochu dozadu pretiahnutá. Pavúka nájdeme pod kameňmi vyprahnutých stráni. Málo častý druh.gnaphosidae-03

 

29.03

rod: Callilepis

Pavúky s dennou aktivitou, často pestré a vzácne.

29.03.01

CALLILEPIS NOCTURNA (Linnaeus 1758) – hl 1,9 až 2,4 mm. Samec: ped pri pohžadu zdola má nápadne široký ta., ktorého vonkajší okraj je pravidelne vypuklý. Bul pri pohžadu zo strany má na vrcholu bledý, dozadu smerujúci zúbok. Samica: jamka epig je lichobežníkovitá, ostro ohraničená, vzadu širšia ako vpredu. V machu, v tráve a pod kameňmi na okrajoch lesov. Zriedkavý druh.gnaphosidae-04

29.03.02

CALLILEPIS SCHUSZTERI (Herman 1879) – hl 1,9 až 2,5 mm. Samec: ta.ped pri pohžadu zdola je omnoho užší, jeho vonkajší okraj je takmer rovný. Bul pri pohžadu zo strany má na vrchole bledý, v 2 nerovnaké laloky rozdelený výrastok. Samica: jamka epig je lichobežníkovitá, ostro ohraničená, vzadu širšie ako vpredu. Medzi spadnutými listami svetlých hájov a krovísk. Pobiehajú po listoch a chudobnej tráve.gnaphosidae-05

 

29.04

rod: Drassodes

DRASSODES LAPIDOSUS (Walckenaer 1802) – hl samca 4,5 až 5,5 mm a samičky 4,5 – 6 mm. Ti.apof zospodu je hladná, slabo prehnutá, aspoň 2x kratšia ako šírka ti vpredu. Jamka epig je priečne elipsovitá, alebo obličkovitá, v strede s pozdĺžnou, obdĺžnikovitou, vzadu trochu rozšírenou a čierne lemovanou lamelou, ktorá je viac ako 3x užšia ako šírka jamky. Oči prednej rady rovnako veľké a rovnako vzdialené. Pod kameňmi na suchých miestach Hojný druh. V čase rozmnožovania oba pohlavia žijú spolu vo vežkej vakovitej kopulačnej sieti, v ktorej potom samička ukladá vežký biely šošovkovitý kokón. Cez deň žije pod kameňom v pavučinovom zámotku, loví iba cez noc. Dokáže nepríjemne uhryznúť.gnaphosidae-06gnaphosidae-30

29.04.02

DRASSODES PUBESCENS (Thorell 1856) – hl 2,9 až 3,8 mm. Samec: predný okraj žliabku chel s plochým výstupkom, opatreným 3 zúbkami. Ti.apof širšia, dole prehnutá a na skosenom okraji zúbkovaná. Jamka epig oválna, z väčšej časti vyplnená zaoblene obdĺžnikovitou, čierne lemovanou lamelou, spojenou s predným okrajom jamky užším kŕčkom. Pod kameňmi svetlých pahorkov a stráni.gnaphosidae-07

 

29.05

rod: Drassyllus

Rod niekedy patriaci pod r. Zelotes, s ktorým má množstvo spoločných znakov. Jednoznačné rozdelenie týchto rodov podža kopulačných orgánov.

29.05.01

DRASSYLLUS PUSILLUS (C. L. Koch 1833) – samec: hl 1,6 až 1,8 mm. Ti.apof je len na špičke mierne hore zakrivená, tak dlhá ako šírka článku pri báze a na konci špicatá. Bul pri pohžadu zdola v strede s vežkým, plochým, takmer obdĺžnikovitým lalokom. Cym zospodu na vrchol široko zaoblená. Sfarbenie čierne, len mt a ta nôh hnedožlté. Samica: hl čierna, 1,5 – 1,7 mm. Presvítajúce chodby epig sú v strede zblížené, rovnobežné, vpredu v pravom uhle von zahnuté, vzadu v tupom uhle rozbiehavé a dovnútra k receptakulám zahnuté.gnaphosidae-08

29.05.02

DRASSYLLUS VILLICUS (Thorel 1875) – samec: hl 2 mm. Ti.apof na konci vidlicovitá, horný zub vidlice je dlhší a špicatejší ako dolný. Samica: hl hnedočierná, 1,8 – 2,4 mm. presvitajúce pozdĺžne chodby epig sú mierne prehnuté, v strede sa dotýkajú a v zadnej 1 sa v pravom uhle ohýnajú von a potom šikmo dovnútra a dozadu k receptakulám, vpredu končia pod oboma hrbolčekmi. Pod kameňmi teplých pahorkatín.gnaphosidae-09

 

29.06

rod: Echemus

Zadná očná rada je silne dopredu ohnutá (prokurvná). PSO sú väčšie ako PPO, ktorých sa dotýkajú. PPO a ZPO sú oddialené.

29.06.01

ECHEMUS ANGUSTIFRONS (Westring 1861) – samec: dĺžka tela 6 mm. Ti.ped s 2 krátkymi špicatými apof. Samica: dĺžka tela 8 mm. Epig s predným okrajom oblúkovito prehnutým a výrazným, ohraničujúcim takmer polkruhovitú jamku, za ňou ležia dve pozdĺžne ryhy, rozdežujúce zadnú časť epig na 3 časti, z ktorých stredná je širšia ako postranné, ktoré sú vypuklé v oblé hrbolčeky. Pavúka nájdeme pod kameňmi.gnaphosidae-10

 

29.07

rod: Gnaphosa

gnaphosidae-31

29.07.01

GNAPHOSA BICOLOR (Hahn 1833) – samec: hl 2,7 až 3,7 mm. Fe.ped vpredu apikálne a pt pri bázy s hustými čiernymi štetinami. Ti.ped na vrchu, na vonkajšej strane s množstvom krátkych tŕňov. Fe a ta nôh žltočervené, ostatné články kontrastne tmavé. Samica: hl 3,5 – 4 mm. Cx a fe nôh sú žltočervené ostatné články nôh sú čiernohnedé. Jazýček epig je kratší a širší a vrcholom dosahuje nanajvýš len ku stredu jamky. Zadná časť jamky je viac ako 2x širšia ako jazýček, ktorého vrchol nedosahuje k prednému koncu zadných postranných okrajov. Jamka epig po stranách rovnobežná, na dne s 2, čiernymi dozadu slabo zbiehavými ryhami, ktoré ohraničujú stredné bledé, priečne slabo zriasené políčko, užšie ako oba políčka postranné. V opadaných listoch na okraji lesa.gnaphosidae-11

29.07.02

GNAPHOSA OPACA Herman 1879 – samec: hl 2,3 až 2,9 mm. Ti.apof.ped je kratšia, z širšej bázy ku konci zúžená. Vrchol bul s 2 kolíkovitými, na konci tupo zašpicatenými a pazúrikovito proti sebe ohnutými, za sebou stojacím apof, z ktorých zadná je 2x dlhšia ako predná. Emb vzniká v strede vnútorného kraja bul, ktorý pod jeho koreňom tvorí vypuklý hrbož, emb je mierne prehnutý, na vypuklom okraji jemne zúbkovaný. Samica: hl 2,2 – 3,2 mm. Hl a nohy hnedej farby. Jamka epig je veľmi široko oválna, dozadu slabo zúžená, zaoblená. Jazýček je krátky, úzky, s okrami takmer rovnobežnými, vrcholom dosahuje asi do1/3 jamky. Na jej dne sú vzadu dve kyjovité, proti sebe namierené škvrny a za jej zadným okrajom 2 presvitajúce, priečne oválne, oddialené receptakuly. Pod kameňmi na teplých pahorkatinách.gnaphosidae-12

 

29.08

rod: Haplodrassus

gnaphosidae-26

29.08.01

HAPLODRASSUS SIGNIFER (C. L. Koch 1839) – samec: hl 2,3 až 3 mm. Vnútorná terminálna apof.bul (lamina sigmoidea) je na konci pravidelne zašpicatená, opatrená pozdĺžnym kýlom, vonkajšia apof je hákovitá, špičkou dnu ohnutá. Emb je na konci plutvovitý, s hladkým predným okrajom. Ti.apof jednostranne hlavicovito rozšírená. Samica: hl 2,4 – 3,5 mm. Pod kameňmi a v machu, hojný druh.gnaphosidae-14

29.08.02

HAPLODRASSUS SILVESTRIS (Blackwall 1833) – samec: hl bez okrajovej čiernej linky, 3,2 mm. Ta.3 majú po stranách hustú scopulu. Ti.apof.ped je dlhšia ako článok a je po celej dĺžke opatrená čiernym, slabo prehnutým kýlom. Samica: hl 2,9 – 3 mm. Ti.3 zo strany dole s hustou scopulou. Jamka epig je pozdĺžne oválna, vpredu kŕčkovito zaškrtená, v prednej tretine najširšia, dozadu len slabo zúžená a zaoblená, s pozdĺžnou ryhou, ale bez postranných otlačenín. Pred jamkou je niekoľko priečnych rebier. Pt.3 a pt.4 spravidla s tŕňmi, mt.1 a mt.2 s 1 alebo 2 tŕňmi dole. Pod spadnutými listami v listnatých a zmiešaných lesoch.gnaphosidae-15

 

29.09

rod: Micaria

Skupina denných pavúkov napodobujúca mravce, ich telo sa často trblieta kovovým leskom (je to vyvolané lomením slnečných lúčov na povrchových šupinkách). Samičky spriadajú príbytok pre svoje potomstvo. Vo vožnom vnútrajšku prebýva samička, aby zaistila bezpečný vývin novej generácie. Nájsť ich môžeme priamo pri mravcoch.

gnaphosidae-33

29.09.01

MICARIA FORMICARIA (Sundevall 1832) – samec: hl 2 až 2,8 mm, tmavohnedá, zlatisto-zelená a fialovo lesklá, 2x dlhšie ako široká. Ster so striebristo a červeno lesklými šupinkami. Abd čierny, zeleno lesklý, vpredu s prerušeným prúžkom. Ti.ped s 2 apof za pozdĺžne za sebou. Samička: hl 2x dlhšia ako široká, vpredu len o 1/3 užšia ako v strede, hrdzavo hnedá. Ti.1 a ti.2 zo spodnej strany vpredu s 1-1-1 tŕňmi. Abd s bielym prerušeným prúžkom pri báze a s priečnou páskou v strede. Pod kameňmi a v tráve na piesčitých suchých miestach. Na Slovensku výskyt na Tureckých vrchoch a Starhrad, druh sa vyhýba sa vyšším polohám. Ide o termofil, vyžadujúci si miernu vlhkosť, žije na okraji lesa hlavne skalné lesostepi. Dospelé pavúky sa vyskytujú až v júli alebo ešte neskôr. Vzhžadom i správaním pripomínajú mravce. Nielsen (1935) popisuje zaujímavé správanie samíc tohoto druhu, ktoré kladú svoje kokóny do sietí iných pavúkov r. Pisaura, Agelena ale aj do zámotkov motýžov Hyponomeuta.gnaphosidae-16

29.09.02

MICARIA FULGENS (Walckenaer 1802) – hl hnedočervená, 2,5 až 2,6 mm, s 2 tmavými škvrnami pri okraji. Abd bronzovo zeleno lesklý, vpredu s 2 prerušenými páskami, z ktorých predná je biela, zadná fialovo červená. Chel na celej prednej ploche s hustými, červeno kovovo lesklými šupinkami. Ti.ped s 2 kratučkými apof za sebou v pozdĺžnej osi. V lese medzi suchou trávou a pod spadnutými listami. Podža Wagner samičky umiestňujú svoj kokón do útulku pavúkov r. Agelena (Buchar 1974).gnaphosidae-17

 

29.10

rod: Nomisia

29.10.01

NOMISIA EXORNATA (C. L. Koch 1839) – hl 1,9 až 2,9 mm. Abd svetlo šedý, alebo žltohnedý s hnedou pozdĺžnou páskou a 4 vtlačeniami nad bradavkami. Zadná pt bez tŕňov. Samec: ti.ped s 2 nerovnakými zblíženými apof, z ktorých spodná je krátka, zaoblená, horná vežká, okrúhlo terčovitá, s tenkým, dozadu a hore ohnutým tŕňom na ploche. Samica: epig srdcovitá, lamelou vyplnená. Pod kameňmi veľmi teplých stráne hl. j. Slovenska.gnaphosidae-18

 

29.11

rod: Phaeocedus

Hl vpredu široko uťatá. Abd čierne s bielymi škvrnami. Hranaté ZSO sú od seba menej vzdialené ako od ZPO. Zadná očná rada veľmi slabo dopredu ohnutá. Cx.1,2 a fe.1,2 tmavšie ako ostatné články.

29.11.01

PHAEOCEDUS BRACCATUS (L. Koch 1866) – hl 4,5 až 6 mm, hnedočierná, nohy červenohnedé, abd čierny, vpredu s belavým alebo žltavým, niekedy prerušeným prúžkom a s 2 pármi pozdĺžnych šikmých škvŕn. Samec: abd vpredu so scutom. Zdržuje sa pod kameňmi. Výskyt na južnom Slovensku, predstavitež xerotermných skalných lesostepi. Epigeický druh, cez deň žijúci pod kameňmi. Samičky sa vyskytujú od júna do októbra, samčeky len do júla. Kokón je umiestnený pod kameňom v osobitnej pavučinovej komôrke, (25 – 45 vajíčok). Starobylý stredoeurópsky druh, ktorého najbližšie príbuzné druhy sú výhradne žijúce v strednej a južnej Ázii.gnaphosidae-19gnaphosidae-34

 

29.12

rod: Poecilochroa

Hl dopredu zúžená. Abd čierne s bielymi škvrnami. ZSO okrúhle a od seba rovnako vzdialené ako od ZPO. Zadná očná rada slabo dozadu ohnutá (rekurvná). Fe.1 – 4 nápadne tmavšie ako ostatné články.

29.12.01

POECILOCHROA CONSPICUA (L. Koch 1866) – hl čiernohnedá, bielo chlpatá, dĺžky 2,6 – 3,2 mm. Cx.1,2 čierne a cx.3,4 žlté, fe čierne, ti hnedé, mt a ta žltočervené. Abd vpredu s priečnou bielou páskou a v strede s dvoma škvrnami. Epig s políčkom obrysu karafy, vzadu s 2 dopredu rozbiehavými štrbinkami, oddelenými trojuholníkovitým čiernym jazýčkom. Fe.ped samca silne prehnuté, na spodnej strane pri báze so silným, zaobleným zubom. Na kríkoch vo zvinutých listoch.gnaphosidae-20

29.12.02

POECILOCHROA VARIANA (C. L. Koch 1839) – hl a ster hrdzavo červená, nohy žltočervené, fe čierne. Abd čierny, vpredu s oblúčkovitým prúžkom, ďalej s 2 okrúhlymi škvrnami, v strede s prerušenou páskou a vzadu so škvrnou. Fe.ped samca bez zubov, ti.apof je 2x dlhšia ako článok, štíhla, ku koncu pravidelne zúžená a hore zakrivená. Pod kameňmi a lišajníkmi na suchých piesočnatých miestach j. Slovenska.gnaphosidae-21

 

29.13

rod: Scotophaeus

Ti.4 bez tŕňov na chrbtovej strane.

29.13.01

SCOTOPHAEUS QUADRIPUNCTATUS (Linnaeus 1758) – hl samca 3,8 až 4 mm, samice 4,5 – 5 mm. Hl má čiernu okrajovú linku. Jamka epig vežká ( 0,5 mm), po stranách ostro ohraničená, bez predného vtlačenia. Ti.apof je dlhšia ako článok, dýkovitá, slabo hore zahnutá, pri pohžadu zdola na špičke s drobným výrezom. Pod kôrou stromov a v bytoch, dosť hojný druh.gnaphosidae-22

29.13.02

SCOTOPHAEUS SCUTULATUS (L. Koch 1866) – Samica: hl 4,3 až 6 mm. Fe.3,4 dorzálne s 1-1 tŕňmi. Jamka epig vpredu trojlaločnatá, vzadu trochu užšia otvorená, s okrajmi takmer rovnobežnými. Samec: hl 2,6 – 4,4 mm. Ti.apof ku konci rozšírená, krátkou špičkou ukončená, s dolným okrajom bruchato vypuklým, pred samou špičkou slabo vykrojeným. Pod kameňmi, kôrou, v štrbinách stien aj v bytoch dosť častý druh.gnaphosidae-23gnaphosidae-32

 

29.14
rod: Sosticus

Ti.4 dorzálne s 1-1 tŕňmi.

29.14.01

SOSTICUS LORICATUS (L. Koch 1866) – hl samca 2,6 až 4,4 mm, samice 4,3 – 6 mm. Jamka epig je pozdĺžne oválna, po stranách ohraničená oblúkovito dozadu zbiehavými okrajmi, je takmer úplne vyplnená jazýčkom kyjovitého obrysu, pokrytým chĺpkami. Ti.ped samca na vonkajšom prednom okraji s krátkou apofýzou, vykrojenou na dve časti, z ktorých spodná je špicatá, horná široká a zaoblená. Pod kameňmi, v machu a spadnutých listoch.gnaphosidae-24

 

29.15

rod: Trachyzelotes

Zaberá 1 druh nášho územia, ktorý bol niekedy radený do r. Zelotes. Od tohto rodu sa líši týmito znakmi u samice: charakteristické mt.1 na spodnej strane bez tŕňov a u samca: chel vpredu na vnútornej strane s hustým porastom krátkych a tučných čiernych štetín.

29.15.01

TRACHCYZELOTES PEDESTRIS (C. L. Koch 1837) – samec: hl 2,1 až 2,5 mm. Chel vpredu na vnútornej strane s hustým porastom krátkych a tučných čiernych štetín (týmto odlíšime od r. Zelotes). Mt.1,2 ventrálne bez tŕňov, avšak s husto stojacími, rovnako dlhými ostňami. Fe nôh čierne, ostatné články žltočervené. Vrchol bul je na vnútornej strane opatrený štíhlym, mierne prehnutý, šikmo dopredu a von namiereným výrastkom. Samica: charakteristické mt.1 na spodnej strane bez tŕňov. Hl 2,3 – 2,7 mm. Chel vpredu husto porastané silnými, krátkymi, vzpriamenými štetinami. Hl a fe čierne (fe vpredu so žltou škvrnou), ostatné články nôh žltooranžové. Jamka epig vajcovitého alebo hruškovitého obrysu, vzadu užšia. V machu a pod kameňmi slnečných pahorkatín a stráni, dosť hojný druh.gnaphosidae-25

 

29.16

rod: Zelotes

Čiernohnedé až čierne druhy, vo svojej čežadi patria medzi menšie pavúky okolo 3 mm, ale väčšinou sa vežkosť tela pohybuje od 6 – 8 mm. Vyznačujú sa diskovitými a do ružova sfarbenými kokónmi. Rod zaberá 18, z nášho územia známych druhov. Podrobnejší popis je potrebne vyhžadať v odbornej literatúre.gnaphosidae-28