27- Zoridae

čeľaď: ZORIDAE

fotogaléria

Oči v troch radoch, predné na čelovej časti hlavohrude sú najmenšie tvoria priamku, zadné 4 sú väčšie a tvoria lichobežník obrátený kratšou stranou dopredu. Predná časť hlavohrude je smerom dopredu zúžená. Pazúriky nôh s 3 – 5 zúbkami. Hl s 2 tmavými pozdĺžnymi pásmi. U nás je táto čeľaď zastúpená jediným rodom drobných pavúkov (Zora), do dĺžky 5 mm. Zato v trópoch do tejto čežadi náleží niekoľko vežkých a jedovatých druhov Ctenus. Zástupcov čeľade Zoridae môžeme nájsť v hrabanke, machu, medzi listami, či pod kameňom. Na území Slovenska pozorovaných 7 druhov z rodu Zora, najskôr nájdeme druh Z. spinimana, Z. nemoralis. Najvzácnejší druh tohto rodu je Z. armillata.zoridae-01zoridae-08

28.01

rod: Zora

28.01.01

ZORA DISTINCTA Kulczyński 1915 – hl 2 mm. Oba tmavé prúžky hl sú omnoho širšie ako svetlé pásky postranné. Ster spravidla so 7 tmavými škvrnami na okraji a s tmavou čiarkou v strede. Prikrajný lem nie je zretežný. Chrbát abd so širokým svetlým, tmavo škvrnitým prúžkom alebo pásikom. Brucho samice je tmavé. Predné mt majú naspodku 2-2-2 tŕňov. Fe takmer jednofarebný, nikdy pozdĺžne tmavo prúžkovaný alebo škvrnitý. Pt.ped samca normálna valcovitá. V horských lesoch napr. Vysoké Tatry.zoridae-02

28.01.02

ZORA MAMICATA Simon 1878 – hl 1,5 až 1,7 mm. Oba tmavé prúžky hl výrazne zubaté na vnútorných okrajoch a vejárovito tmavé naprieč prúžkovanej páske hl, sú širšie ako stredný svetlý pruh. Postranné svetlé prúžky majú za očami po tmavej škvrnke. Žlté ster s 3 pármi prikrajných hnedých škvŕn a so strednou páskou. Ti a mt nôh šedo-hnedé. Predné mt majú naspodku 2-2 tŕne. Fe jednofarebný, bez škvŕn alebo pozdĺžnych prúžkov. Výskyt na stepných lokalitách. Nájdeme ho pod kamením, kde samice strážia ploché kokóny.zoridae-03

28.01.03

ZORA NEMORALIS (Blackwall 1861) – hl 1,8 až 2 mm. Oba tmavé prúžky hl sú omnoho širšie ako svetlé pásky postranné. Ster spravidla so 7 tmavými škvrnami na okraji a s tmavou čiarkou v strede. Prikrajný lem je veľmi zretežný a asi tak široký ako svetlé pásky postranné. Brucho samice je svetlé. Predné mt majú naspodku 2-2-2 tŕňov. Fe takmer jednofarebný, nikdy pozdĺžne tmavo prúžkovaný alebo škvrnitý. Pt.ped samcov na vnútornej strane nápadne vypuklé.zoridae-04

28.01.04

ZORA PARDALIS Simon 1878 – hl 1,9 mm. Predné mt majú naspodku 2-2-2 tŕňov. Fe.kon zvlášť predných, s tmavými, často prerušovanými pozdĺžnymi prúžkami, alebo tmavé škvrny. Oba tmavé prúžky sú omnoho širšie ako postranné a stredné svetlé. Prikrajný lem široký, často dvojitý, so zubatým vnútorným krajom. Ster škvrnité, Fe s výraznými nepravidelnými škvrnami a čiarkami. Samica má pt.ped pretiahnutú v podobe labutieho krku. Prízemná vegetácia na teplých lokalitách.zoridae-05

28.01.05

ZORA SYLVESTRIS Kulczyński 1879 – hl 1,6 až 2 mm. Oba tmavé prúžky hl sú asi tak široké, alebo len o málo užšie ako stredný svetlý pás a trochu širšie ako okrajové svetlé pásy. Predné mt majú naspodku 2-2 tŕňov. Predný fe so zretežnými pozdĺžnymi prúžkami. Bežný zemný druh okrajov lesov.zoridae-06

28.01.06

ZORA SPINIMANA (Sundevall 1933) – hl 2 až 2,3 mm. Oba tmavé prúžky hlavohrude sú omnoho užšie ako svetlé pásy postranné a ako stredný svetlý pruh. Predné mt majú naspodku 2-2-2 tŕňov. Fe.kon zvlášť predných, s tmavými, často prerušovanými pozdĺžnymi prúžkami, alebo tmavé škvrny. Príkrajný lem veľmi tenký, jednoduchý. Ster svetlé, obyčajne jednofarebné. Fe s tmavými prerušovanými prúžkami. Samička má cx.4 páru končatín na vnútornej strane vypuklé a husto pokryté čiernymi hrubými štetinami. Hojný druh v tráve machu a prízemnej vegetácie.zoridae-07