26 – Salticidae

čeľaď: SALTICIDAE – skákavkovité

fotogaléria

Oči sú v troch radoch (4-2-2), predný rad sú veľké očká, očí v 2. a v 3. rade sú drobnejšie a tvoria štvorec na chrbtovej strane hl. Hlavohruď v prednej časti vysoká a kolmo zoseknutá. Majú dobrý zrak, sú schopné rozlíšiť tvary koristi, takže na jej spozorovanie, nie sú odkázané na ich pohyb. Ochlpené pavúky zväčša s mramorovanou kresbou, korisť lovia behom. Sú to menšie, ale nápadné pavúky s dennou aktivitou, korisť lovia skokom. Ukrývajú sa v pavučinovom vaku, ktorý slúži aj na kladenie vajíčok. Na skalách a múroch často hľadá drobný hmyz Salticus scenicus (skákavka pásavá). Niektoré druhy sfarbením i pohybmi nápadne pripomínajú mravce, patrí k nim napr. Myrmarachne formicaria (s. mravčia). Farebne najnápadnejším je Philaeus chrysops. Samec má karmínovočervené bruško s čiernym pásom. Žije na teplých lokalitách. Salticidae predstavuje najpočetnejšiu čeľaď pavúkov, no na našom území je ich pomerne malo, počtom 78 druhov.

 

salticidae-07 salticidae-06 salticidae-05 salticidae-04 salticidae-03

 

 

 

 

Kľúč rodov pre čeľaď Salticidae

1 Zadná časť hl, petiolus sú zhora dobre viditeľné, predná časť abd nepreklenutá. Dlhého, štíhleho tela, podobný mravcom …2

zadná časť hl i stopka abd sú pri pohžadu zhora prekryté prednou časťou abd, takže nie sú viditežné …4

2 (1) Hlava je zdvihnutá nad úroveň hrude. Chel vzadu s väčším počtom zúbkov. Ster je 3 – 4x dlhšie ako široké, cx.2 a cx.3 sú široko oddialené …Myrmarachne

hlava nie je zdvihnutá nad úroveň hrude. Chel vzadu len s 1 zúbkom alebo bez zúbka. Ster je nanajvýš 2x dlhšie ako široké. Abd s 1 – 2 svetlými krúžkami …3

3 (2) Chel vzadu bez zúbkov. Očný štvoruholník je vzadu širší ako vpredu. Pysk je 2x dlhší ako široký. Hl 2,5 – 2,8 mm …Leptorchestes

chel vzadu s 1 zúbkom. Očný štvoruholník je vzadu i vpredu rovnako široký. Pysk je tak dlhý ako široký. Hl 1,2 – 1,7 mm, čiernej farby, zdobená za očami priečnou, rovnou, bielou neprerušenou linkou …Synageles

4 (1) Ti.1 na spodnej strane bez tŕňov, mt.1 bez tŕňov (u samcov), alebo s 1 apikálnym tŕňom na prednej ploche (u samíc). Abd šikmo naprieč čiernobiele pruhovaný (zebrovitý). Na múroch, kameňoch, skalách atd., za slnečných dní. Nedospelé pavúky prezimujú v zámotkoch pod rôznych štrbinách (kôra stromov, trhliny v skalách) …Salticus

ti.1 na spodnej strane s párovitými, niekedy veľmi krátkymi tŕňmi. Ak sú bez tŕňov, potom mt ventrálne s 2 pármi tŕňov …5

5 (4) Ta.1,2 majú skupinu lopatkovitých štetín (scopulu) po celej brušnej polovici článku. Len niekedy sú tieto štetinky v strede článku preriedené a menej viditežné (Aelurillus) …6

ta.1,2 majú scopulu len v distálnej 1 článku, často len na konci, alebo sú úplne bez nej …8

6 (5) Kon.4 oveža dlhšie ako kon.3, (pt.4 + ti.4 aspoň 2x dlhšie ako pt.3 + ti.3) …7

kon.3 sú dlhšie alebo len tak dlhé ako kon.4, kon.1 a kon.2 sú rovnako dlhé, nápadne kratšie ako oba zadné páry. Predné oči v čiare hore zakrivené. Hl samíc o 1/3 dlhšia ako široká. Očný štvoruholník je vzadu rovnako široký ako vpredu …Aelurillus

7 (6) Chel vpredu a vzadu bez zúbkov. Pazúriky nôh so štíhlymi, dlhými, hustými zúbkami (u samíc so zúbkami kratšími, hrubšími a menej hustými). Telo a nohy svetlé, husto šedé šupinaté …Yllenus

chel vpredu s 2 nerovnakými zúbkami, vzadu s jedným zúbkom. Hl je 1,4 – 1,5x dlhšia ako široká. Telo s pozdĺžnymi tmavými a svetlými pruhmi (u samcov ktorí sú veľmi tmaví, sú pruhy málo zretežné) …Phlegra

8 (5) Chel vzadu s 2 (u samíc) alebo 3 (u samcov) zúbkami. Očný štvoruholník je vzadu omnoho širší ako vpredu a rovnako dlhý ako hrudná časť hl. Pt.3 + ti.3 je kratšia ako pt.4 + ti.4. Ti.3 bez tŕňov. Kon.1 sú (hlavne u samcov) mohutné, tmavé. Telo bucľaté …Ballus

chel vzadu nanajvýš s 1 zúbkom …9

9 (8) Očný štvoruholník nie je zretežne kratší ako hrudná časť hl …10

očný štvoruholník je zreteľnekratší ako hrudná časť hl, ak je nepatrne kratší, potom mt.4 má okrem apikálnychtŕňov …11

10 (9) Očný štvoruholník je vzadu o 1 širší ako vpredu. Ti.3 vpredu s 1 tŕňom blízko stredu. Nohy 1 (hlavne u samcov) mohutné. Telo krátke, bucžaté, pokryté kovovo lesklými šupinkami …Bianor

očný štvoruholník nie je vzadu zretežne širší ako vpredu. Predná očná rada je dlhšia ako priestor medzi zadnými očami. Hl svetlá, len okolo očí čierna. Ta.1 – ta.3 s trb, ta.4 s 2 trb. Ide o drobné pavúky, nájdeme ich v machu a v tráve …Neon

11 (9) Žliabok chel vpredu s 2 – 6 približne rovnakými, vežkými zúbkami na spoločnom zaoblenom výstupku. Ti.4 sú 2 – 3x dlhšie ako ti.3 …12

žliabok chel iný …13

12 (11) Očný štvoruholník je vzadu širší ako vpredu. Hl krátka, bucžatá. Ster užšia ako šírka cx, obidva pazúriky ta.4 majú takmer rovnaký počet (4 – 5) hrubých, rovnako dlhých a oddialených zúbkov. Hl 1,5 – 1,7 mm …Attulus

očný štvoruholník je vzadu rovnako široký ako vpredu, asi 2x širší ako dlhý a omnoho kratší ako hrudná časť. Ster asi tak široké ako cx. Jeden z oboch pazúrikov na ta.4 má väčší počet drobných zúbkov …Sitticus

13 (11) Chel vzadu bez zúbkov, vpredu s 2 nerovnako vežkými zúbkami. Tŕne nôh tenké. Drobný pavúk, len 2,5 mm dlhý lesklo čiernej farby …Chalcoscirtus

chel vzadu s 1 zúbkom …14

14 (13) Ta.1 – ta. 3 len s 1 trb, ta.4 s 2 trb …15

ta.1 – ta.4 s 2 alebo viac trb v rade …16

15 (14) Očný štvoruholník je vzadu rovnako široký ako vpredu, zriedka nepatrne užší. Pazúriky kon.4 sú hladké, bez zúbkov …Euophrys alebo Talavera

očný štvoruholník je vzadu zretežne užší ako vpredu. Na predných nohách je aspoň 1 pazúrik opatrený drobnými, len mikroskopom viditežným zúbkami …Pseudeuophrys

16 (14) Ster dopredu zúžené, uťaté a vpredu asi tak široké ako vzadu. Cx.1 sú od seba vzdialené len o svoju šírku. Telo, hlavne abd ploché a dlhé. pt.1 asi tak dlhá ako ti.1, mt.4 s apikálnym tŕňom …Marpissa

ster široké, vpredu omnoho širšie ako vzadu. Cx.1 vzdialené o šírku pysku …17

17 (16) Pt.3 + ti.3 sú rovnako dlhé, alebo dlhšie ako pt.4 + ti.4 …18

pt.3 + ti.3 sú kratšie ako pt.4 + ti.4 …22

18 (17) Očný štvoruholník je vzadu zretežne širší ako vpredu (1,1 : 1,15). Predné oči tvoria priamku. Kon.3 zretežne dlhšie ako kon.4, mt.1 s 2 pármi brušných tŕňov, mt.4 majú okrem apikálnych tŕňov ešte najvyššie dva tŕne …Pellenes

očný štvoruholník je vpredu i vzadu rovnako široký …19

19 (18) Ta.kon so scopuly. Ti.4 dorzálne blízko stredu s tŕňom, ak chýba (samice rodu Evarcha), potom pt.4 má na oboch stranách tŕň …Philaeus

ta.kon bez scopuly. Ti.4 bez chrbtového tŕňa. Nohy 3. rovnako dlhé, alebo nepatrne dlhšie ako kon.4 …20

20 (19) Mt.3 s dvoma, mt.4 s troma praslenmi tŕňov …Carrhotus

otŕnenie mt je iné …21

21 (20) Predné oči v čiare prehnuté. Mt.1 má okrem 2 párov brušných tŕňov ešte 1 tŕň vpredu blízko stredu …Aelurillus, (pozri bod 6.)

predné oči v čiare rovné. Mt.1 bez tŕňov vpredu. Scopula len na konci ta. Epig vzadu s tmavou chitínovou kotvicou …Evarcha

22 (17) Mt.4 má okrem apikálnych tŕňov ďalšie tŕne, zriedka má len 1 tŕň, potom mt.3 má na spodnej strane pri báze 2 tŕne …23

mt.4 len s apikálnymi tŕňmi a len zriedka ešte s 1 tŕňom pri báze …24

23 (22) Ta.1 – ta.4 s viac trb. Nohy 3. len o málo kratšie ako nohy 4 …Philaeus, Carrhotus (pozri 19)

ta.1 až ta.4 s 2 trb. Fe.ped samca je s jednoduchou, alebo vidlicovitou apofýzou. Ped samíc celé svetlo žlté alebo s čiernym fe, len u H. kochi je celá čierna. Kovovo zelené, alebo medene lesklé pavúky …Heliophanus

24 (22) Hl široká, vysoká. Ti.1 normálne, štíhle, na spodku s tŕňmi po oboch stranách. Telo pokryte väčšinou šupinovitými chĺpkami …25

hl štíhlejšia, plochá, dopredu slabo zúžená. Ti.1 široké, bez tŕňov alebo ventrálne vpredu s 1 – 2 krátkymi ostňami. Telo pokryté jednoduchými chĺpkami …Pseudicius

25 (24) Emb dlho tenko tŕnitý, kosákovito prehnutý, chel vpredu z vonkajšej strany s pozdĺžnym prehnutým ostrím …Macaroeris

emb krátky, kolíkovitý, pri báze s odstávajúcim štíhlym krátkym tŕňom. Chel bez ostria …Dendryphantes