25 – Philodromidae

čeľaď: PHILODROMIDAE

fotogaléria

Čeľaď zahrňujúca pavúky na prvý pohľad veľmi podobne č. Thomisidae, v minulosti aj k nej radené (majú spoločné znaky ako sú laterigrátne nohy, ploché telo a kraba pripomínajúce pohyby), no ide o pomerne dosť odlišnú čeľaď. Zadné pári nôh nie sú výrazne kratšie, z dôvodu iného spôsobu lovenia. Na rozdiel od Thomisidae, ktoré číhajú na svoju korisť, pavúky tejto čeľade sú jej aktívnymi prenasledovatežmi. Telo je pokryté šupinovitými chĺpkami, ktoré vytvárajú kovový lesk. Na tarze je vyvinutá scopula a druhy č. Philodromidae nemajú vyvinutý kolulus. Tieto pavúky nájdeme prevažne na vegetácií, kmeňoch stromov, či na zemi r. Thanatus.philodromidae-01

Kľúč rodov pre čeľaď Philodromidae

1 Nohy 4. sú kratšie ako nohy 1. Telo je sploštené, hl širšia ako dlhá. Zadné oči tvoria čiaru slabo dozadu ohnutú (rekurvné), SO sú od seba viac vzdialené ako od PO …Philodromus 26.01

— nohy 4. sú dlhšie ako nohy 1. Zadné oči v čiare silne dozadu ohnuté (rekurvné), rovnako vzdialené, alebo stredný priestor je menší ako priestor postranný …2

2 (1) Abd dlhý, štíhly, asi 3x dlhší ako široký. Hl omnoho dlhšia ako široká. ZSO stoja v strede vzdialenosti medzi ZPO tej iste strany a PPO opačnej strany. Hl 2,3 – 3,5 mm …Tibellus 26.03

— abd oválny, široký, sotva 2x dlhší ako široký. Hl asi tak široká, alebo o málo užšia ako dlhá. ZSO stoja zretežne bližšie k ZPO protižahlej strany …Thanatus 26.02

 

26.01

rod: Philodromus

26.01.01

PHILODROMUS AUREOLUS (Clerck 1757) – listovník zlatolesklý, hl 1,5 až 2,5 mm. Štíhle telo s tenkými nohami. Hl samice po stranách tmavohnedá a v strede so širokým svetlým pozdĺžnym prúžkom. Na abd je zretežná tmavšia zašpicatená škvrna s množstvom ďalších svetlých a tmavých škvŕn (premenlivá kresba). Obe očné rady sú rovnako a silne zakrivené. Vzdialenosť ZSO je o málo väčšia ako ich vzdialenosť od ZPO. Chel bez priečnej bledej pásky. Spodná, plochá apof je omnoho širšia ako dlhá, obdĺžnikovitá, alebo šikmo skosená, pri báze opatrená vežkým čiernym zúbkom rôzneho tvaru. Ti.1 na spodnej strane s 3 pármi tŕňov. Políčko epig je dlhšie ako široké, ohraničené prehnutými rebrami premenlivého tvaru s presvítajúcimi obličkovitými receptakulami. Vežmi premenlivý druh, blízko príbuzný P. cespitum, ktorého na rozdiel od P. aureolus nenájdeme na človekom ovplyvnených lokalitách, z dôvodu jeho väzby na stanovišťa pôvodného charakteru.philodromidae-02

26.01.02

PHILODROMUS DISPAR Walckenaer 1826 – hl 2 mm. Ti.1 na spodnej strane s 4 – 5 pármi tŕňov (okrem apikálnych), toto platí zo spomínaných druhov iba v tomto prípade. Oči prednej rady sú rovnako veľké. Štvoruholník SO je sotva trak dlhý ako vpredu široký. ZSO sú od ZPO aspoň 2x ďalej ako od PPO. Bul v strede s pozdĺžnym rovným záhybom, dosahujúcim až k jeho stredu. Ti.ped má len na spodnej strane v strede širokú blanitú, na vonkajšej strane vykrojenú apof s drobným čiernym zúbkom pri koreni. Emb vzniká pri báze bul. Epig s pozdĺžnym obdĺžnikovitým, alebo dozadu zúženým políčkom a vpredu s tmavými vrcholom k sebe smerujúcimi oblúčikmi. Nájdeme ho na kríkoch.philodromidae-03philodromidae-10

26.01.03

PHILODROMUS MARGARITATUS (Clerck 1757) – hl 2,5 až 3 mm. Ti.1 na spodnej strane s 3 pármi tŕňov. PPO sú omnoho väčšie ako PSO a od nich omnoho menej vzdialené ako od ZSO. Zadná očná rada takmer rovná. Sfarbenie šedé, sivohnedé, bez škvŕn (f. typica), alebo biele a modravé, s hl a abd čierno škvrnitými (f. tygrinus). Chel čierne, alebo hnedé, s priečnou bledou páskou, sfarbenie pripomína lišajník či kôru stromov. Bul zospodu pravidelne zaoblený, širší ako dlhý. Tenký emb lemuje jeho celý predný okraj. Epig vzadu s 2 zblíženými oválnymi jamkami. Na kmeňoch stromov, miestami hojný druh.philodromidae-04

26.02
rod: Thanatus

Abd oválny, široký, sotva 2x dlhší ako široký, so škvrnou zvyčajne tvaru kosoštvorca v oblasti srdca. Hl asi tak široká, alebo o málo užšia ako dlhá. ZSO stoja zretežne bližšie k ZPO protižahlej strany. Na našom území popísaných 7 druhov. Všetky sú pomerne málo časté najskôr sa stretneme s T. formicinus.

26.02.01

THANATUS FORMICINUS (Clerck 1757) – hl 3 až 4 mm. Základné sfarbenie je sivé, žltohnedé, alebo červenohnedé. Strany hl sú tmavohnedé, na vrchnej strane so širokým svetlým pozdžnym pruhom. Svetlo sfarbený abd má v prednej časti dorzálnej strany abd dozadu ostro zašpicatenú pozdĺžnu škvrnu výrazne lemovanú bielym prúžkom. Ti.4 je kratšia ako hl. Políčko epig medzi ryhami je vpredu najširšie a je po stranách rýh lemovane širšími plôškami. Dospieva už začiatkom jari. Zdržuje sa prevažne na zemi vo vysokej tráve, či pod kameňmi. Pomerne hojný druh slnečných miest s nízkou vegetáciou. Vyhovujú mu suché no aj na vlhkosť bohaté lokality.philodromidae-05philodromidae-11

26.02.02

THANATUS ATRATUS Simon 1875 – hl 2 až 2,5 mm. Ti.4 je kratšia ako hl. Ster a nohy žltasté, veľmi výrazne tmavo bodkované. Vzdialenosť ZSO je menšia ako ich vzdialenosť od ZPO. Ta.ped samca je širší, spodná apof má tvar drobného bledého hrbolčeku. Jamka epig vežká, priečne elipsovitá, lamela premosťuje len jej strednú polovicu. Nájdeme ho na veľmi teplých miestach.philodromidae-06

26.03

rod: Tibellus

Abd dlhý, štíhly, asi 3x dlhší ako široký. Hl omnoho dlhšia ako široká. ZSO stoja v strede vzdialenosti medzi ZPO tej iste strany a PPO opačnej strany. Na našom území sú popísané 3 druhy, z ktorých je najvzácnejší T. macellus.

26.03.01

TIBELLUS MARITIMUS (Menge 1875) – listovník trávový, hl do 3,5 mm. Základné sfarbenie slamovožlé, cez celé telo vedie hnedá pozdĺžna páska (od predných očí až ku špicatému koncu abd). Po stranách abd ležia v žltom prúžku za sebou zoradené tmavé drobné škvrny. Ti.ped samca na vonkajšej strane bez apof, alebo len s nepatrným zúbkom. Emb tučný, po celej dĺžke vývrtkovitý, ti.ped bez apof. Samica má pt.4 úplne bez tŕňov, alebo len so silnejšou osinou na chrbtovej strane pri báze článku. Epig s jazýčkom ohraničeným po strane čiernymi, dopredu silne rozbiehavými a ohnutými linkami. Dospieva v období máj – júl. Nájdeme ho na trávnatých vlhších miestach, predovšetkým piesčité pôdy a zarastené bažiny okrajov rybníkov.philodromidae-07

26.03.02

TIBELLUS OBLONGUS (Walckenaer 1802) – listovník štíhly, hl do 3,5 mm. Cez celé telo vedie hnedá pozdĺžna páska (od predných očí, kde sa rozpojuje, až ku špicatému koncu abd). Po stranách tejto pásky, na konci abd, leží pár drobných tmavých škvŕn. Ti.ped samca na vonkajšej strane bez apof, alebo len s nepatrným zúbkom. Emb štíhly, valcovitý, len na špičke s 3 – 4 drobnými závitmi. Samica má pt.4 úplne bez tŕňov, alebo len so silnejšou osinou na chrbtovej strane pri báze článku. Epig bez jazýčka, jej zadný okraj je čierny, vystužený, v strede prerušený. Nájdeme ho na bylinnej vegetácií otvorených stanovíšť s rôznym stupňom vlhkosti.philodromidae-08philodromidae-09