24 – Thomisidae

čeľaď: THOMISIDAE – bežníkovité

fotogaléria

Pavúky s typickými laterálne vkĺbenými nohami, svojou chôdzou pripomínajú kraby. Telo zavalité, ploché a nohy odstávajú do strán, vežkosti do 10 mm. Prvé dva páry nôh sú nápadne dlhšie a mohutnejšie. Nohy sú zakončené tromi pazúrikmi. Oči sú v dvoch, obyčajne prehnutých radoch (4-4). Okraje žliabku chel sú bez zúbkov, ich pazúrik je veľmi krátky. Na korisť číhajú vo vegetácií prípadne na zemi. Výrazný pohlavný dimorfizmus – samec je oveža menší ako samica a inak sfarbený.

Kľúč rodov pre čeľaď Thomisidae

1 Čelo je v celej šírke opatrené priečnym britkým bielym kýlom, vyniknutým nad postrannými očami v prečnievajúci hrbolček. Abd oválny, dozadu málo rozšírený …Runcinia 25.08

— čelo je aspoň medzi SO ploché, bez kýlu …2

2 (1) Stredné očné políčko je omnoho širšie ako dlhé, vpredu omnoho užšie. Čelo v predných rohoch so sploštenými špicatými vyčnievajúcimi rohmi. Široký clyp dopredu sklonený. Abd lichobežníkovitý, dozadu rozšírený, v 2 rohy pretiahnutý …Tomisus 25.10

— Stredné očné políčko je asi tak široké ako dlhé, alebo o málo širšie a vpredu len o málo užšie, alebo rovnako široké ako vzadu. Čelné rohy buď úplne chýbajú, alebo sú veľmi ploché a nevynikajú. Clypeus je nižší ako dĺžka očného políčka …3

3 (2) Clypeus a chel šikmo dopredu namierené. Abd vzadu nad bradavkami člnkovitý, zo stranysploštený, nad bradavkami zdvihnutý v hrbolček so strmím zadným sklonom …Tmarus 25.11

— clypeus aj chel smerujú kolmo dole …4

4 (3) Abd lichobežníkovitý, vzadu omnoho širší ako vpredu, so zadnými rohmi uhlovito vyniknutými. Zadná očná rada takmer rovná, oči rovnako vzdialené …Pistius 25.07

— bd je po stranách zaoblený …5

5 (4) Stredné očné políčko je dlhšie ako vzadu široké …6

— stredné očné políčko je kratšie ako vzadu široké …8

6 (5) Predná očná rada je silne dozadu ohnutá (rekurvná). Oči tejto rady sú rovnako veľké, PO sú od okraja clypea vzdialené o 4-násobok priemeru …Heriaeus 25.03

— predná očná rada je mierne dozadu ohnutá. PO asi 2x väčšie ako SO a vzdialené od okraja clyp najviac o 2-násobný priemer …7

7 (6) Hl len tak dlhá, alebo omnoho kratšia ako ti.1. Telo riedko pokryté normálnymi tenkými štetinami. Ti a mt na spodnej strane s 3 – 4 (u samcov), alebo 6 pármi (u samíc) tŕňov …Diaea 25.02

— hl je aspoň tak dlhá ako ti.1 + pt.1. Telo s krátkymi, aspoň na clypeus kyjovito zhrubnutými štetinkami, fe s menším počtom krátkych tupých, kyjovito zhrubnutých, alebo len na konci prišpicatených tŕňov. (Ak chýbajú na tele kyjovité štetinky a majú fe vpredu dlhé tenké tŕne v šikmej pozdĺžnej rade, potom môže ísť o r. Xysticus) …Ozyptila 25.06

8 (5) Telo sploštené. Predná očná rada takmer rovná, PPO sú od okraja clyp vzdialené sotva o svoj priemer …Coriarachne 25.01

— telo normálne. Clypeus je vyšší ako priemer PPO …9

9 (8) Štvoruholník SO je vpredu i vzadu rovnako široký (vpredu len málo užší). PPO sú väčšie asi o polovicu svojho priemeru ako PSO. Vzdialenosť PSO je väčšia ako ich vzdialenosť od PPO. Pazúriky chodidiel s 3 – 6 zúbkami. Telo je kožovitý …Xysticus 25.12

— štvoruholník SO je vpredu zretežne užší ako vzadu. PSO buď nie sú menšie ako PPO, alebo ich vzdialenosť nie je väčšia ako priestory postranné. Povrch tela je hladký …10

10 (9) Kon.3 (natiahnuté) dosahujú, alebo prečnievajú vrchol ti.2. PPO sú zretežne väčšie ako PSO. Pazúriky nôh s 10-12 zúbkami. Abd belavý, alebo černavý s vežkou čiernou laločnatou škvrnou …Synaema 25.09

— kon.3 ďaleko nedosahujú vrchol ti.2. Sfarbenie iné …11

11 (10) Predná rada očná je mierne hore ohnutá. PSO sú trochu menšie ako PPO. Štvoruholník stredných očí je vzadu viac ako o priemer oka širší ako vpredu. Všetky články nôh s hojnými tŕňmi …Misumenops 25.05

— predná očná rada je silne hore zakrivená. Štvoruholník SO je vpredu len málo užší ako vzadu. Oči prednej rady sú rovnako veľké. Len fe s tŕňmi …Misumena 25.04

25.01

rod: Coriarachne

25.01.01

CORIARACHNE DEPRESSA (C. L. Koch 1837) – hl 2 mm, zamatovo hnedá, s tmavším, žlto mramorovaný okrajom. Abd hnedý, naprieč belavo vlnito vráskovaný. Epig s 2 pozdĺžnymi oválnymi jamkami vzdialenými o ich šírku. Nájdeme ho pod kôrou borovice, alebo pobehujúc po kmeni stromu, preferuje borovice. Je veľmi nenápadný.thomisidae-01

25.02

rod: Diaea

25.02.01

DIAEA DORSATA (Fabricius 1777) – bežník zelený, červenohnedá hl samca 1,5 – 1,7 mm, samice 2,3 – 2,8 mm, hl smaragdovo zelená, podobne i nohy a ster. Oči sú bielo orámované. Abd plochý, úzko vajcovitý, pričom najširšie miesto je za stredom. Abd žltastý s tmavohnedým foliom a so stredovou svetlejšou listovou kresbou. Pavúk výrazného pohlavného dimorfizmu. Obdobie dospelosti od mája do júla. Prezimuje ako subadult, na jar ho môžeme nájsť na listoch v korunách stromov, či pod odumretou kôrou. Bežný druh lesov a svetlých listnatých hájov, nechýba ani v ihličinách.thomisidae-02thomisidae-03

25.03

rod: Heriaeus

25.03.01

HERIAEUS MELLOTEEI Simon 1886 – bežník melloteeov, hl 2,2 – 2,8 mm, tmavo-zelená s úzkym svetlým pozdĺžnym prúžkom a s bielymi prúžkami okolo očí. Svetlozelený abd sa smerom dozadu zretežne rozširuje. Na jeho dorzálnej strane ležia tri úzke, vpredu spojené a dozadu od seba šikmo odstupujúce biele prúžky, tvoriace rovnostranný trojuholník. Na prednom vrcholu trojuholníka sa väčšinou nachádza malá červená škvrna. Ďalšie priečne svetlé prúžky ležia v zadnej časti abd. Celé telo (hlavne abd) je pokryté bielymi tuhými odstávajúcimi štetinkami. Obdobie dospelosti skorá jar až do leta. Samec: ti.ped s 2 apof: vonkajšia je širšia a v hornom prednom rohu opatrená ostrou, dopredu namierenou špičkou. Spodná apof je štíhlejšia a na konci krátko ohnutá. Emb dlhý, čierny, na obvode bul zvinutý do špirály. Preferuje teplé oblasti napr. slnečné okraje lesov. Nájdeme ho v tráve a na vegetácií.thomisidae-04

25.04
rod: Misumena

MISUMENA VATIA (Clerck 1757) – kvetárik dvojtvarý, pavúk s nápadnou pohlavnou dvojtvárnosťou. Samec: hl 1,4 mm černastá s bielou pozdĺžnou páskou, abd biely, alebo žltastý, s čiernym lemom a dvoma linkami vzadu. Nohy vždy svetlé a tmavo prúžkované. Samica: mohutné telo, hl až do 3 mm. Abd veľké, belavé, smotanovo, alebo žlto, niekedy vpredu s 2 červenými prúžkami. Dospieva v období máj – júl. Dospelá samica dokáže do určitej miery meniť svoje sfarbenie a podža kvetu (samce túto možnosť nemajú). Žltá farba vzniká vyplnením buniek pokožky žltými pigmentmi, biela presunutím pigmentu hlbšie do vnútra tela, takže do popredia sa dostáva guanin uložený pod pokoľkou. Farebná premena vyžaduje niekoľko dní a je riadená prostredníctvom zraku. Pavúk väčšinou striehne na kvetoch a listoch. Nenáročný druh, nájdeme ho na suchých lúkách, okrajoch oslnených lesných cestách, či v záhradách.thomisidae-05thomisidae-06

25.05

rod: Misumenops

25.05.01

MISIMENOPS TRICUSPIDATUS (Fabricius 1775) – samec: hl 1,5 – 1,7 mm, svetlo červená s 2 hnedými prúžkami. Abd s bielo lemovanou zelenou plochou na hnedom podklade. Emb čierny, na obvode bul v kruh zatočený. Samica: hl 2 – 2,3 mm. Hl a nohy sú jednofarebne svetlo zelené, jednotlivé oči majú vždy svetlejšie orámovanie. Abd sploštený, žlto až zeleno sfarbený, dozadu zretežne sa rozširujúci (najširšie miesto je tesne pred mierne zastrihnutým koncom). Na dorzálnej strane sa nachádzajú tri pozdĺžne nepravidelné hnedočervené škvrny, z ktorých jedna leží vpredu v strede a od jej konca smerujú ďalšie dve škvrny šikmo do strán. Dospieva v období máj – júl. Nájdeme ho najčastejšie na listoch, alebo kvetoch bylín a kríkoch. Obýva slnečné no nie príliš suché miesta, napr. lesné okraje v blízkosti vody.thomisidae-07thomisidae_02

25.06

rod: Ozyptila

Stredné očné políčko je dlhšie ako vzadu široké. Predná očná rada je mierne dozadu ohnutá. PO asi 2x väčšie ako SO a vzdialené od okraja clypeu nanajvýš o 2-násobný priemer. Hl je aspoň tak dlhá ako ti.1+ pt.1. Telo s krátkymi, aspoň na clypeus kyjovito zhrubnutými štetinkami, fe s menším počtom krátkych tupých, kyjovito zhrubnutých, alebo len na konci prišpicatených tŕňov. (Ak chýbajú na tele kyjovité štetinky a majú fe vpredu dlhé tenké tŕne v šikmej pozdĺžnej rade, potom môže ísť o r. Xysticus). Pre problematiku určovania s potrebou využitia odbornejšej literatúry a optiky nebudeme si spomínať žiadne konkrétne druhy. No najskôr sa môžeme stretnúť s O. praticola, O. nigrita, O. atomaria, či O. trux v prízemnej časti vegetácie.thomisidae_08

25.07

rod: Pistius

25.07.01

PISTIUS TRUNCATUS (Pallas 1772) – hl 2 až 3 mm. Sfarbenie hnedé, predné nohy žltohnedé, zadné bledé s tmavšími pt. Abd lichobežnikovitý, vzadu omnoho širší ako vpredu, so zadnými výraznými rohmi. Zadná očná rada takmer rovná, oči rovnako vzdialené. Ti.ped s 2 veľmi odlišnými apof epig s drobným bledým obličkovito zriaseným políčkom. Na kríkoch, dosť hojný druh.thomisidae-08thomisidae-19

25.08

rod: Runcinia

25.08.01

RUNCINIA GRAMMICA (C. L. Koch 1837) – hl samca 1,2 až 1,5 mm a žltasto oranžová, samice 2,2 – 3 mm a žltastá, s dvoma širokými hnedými rovnobežnými pruhmi. Čelo hl je v celej šírke opatrené priečnym britkým bielym kýlom, vyniknutým nad postrannými očami v prečnievajúci hrbolček. Samčie ped drobné, jeho ti s 2 apof: vonkajšia je kužežovitá, čiernou špičkou ukončená, spodná omnoho menšia, pazúrikovito hore zakrivená. Epig drobná, nezretežná, priečne elipsovitá, s 2 tmavými bodmi. Nájdeme ho na teplých lokalitách j. Slovenska.thomisidae-09

25.09

rod: Synema

25.09.01

SYNEMA GLOBOSUM (Fabricius 1775) – hl samčeka 1,5 až 2 mm, samičky 2 – 2,3 mm. Celé telo je hladné a lesklé. Hl a nohy sú tmavohnedé až čierne so svetlejšími očnými oblasťami a jednotlivými článkami nôh. Základné sfarbenie abd je biele, žlté, alebo svetlo červené. Na dorzálnej strane so širokou pozdĺžnou tmavou páskou výrazne laločnatou. Samica má ventrálnu časť abd čierne, s priečnou bielou škvrnou za epig a drobnými bodkami pred bradavkami. Ti.ped samca má 2 apof: horná vonkajšia je kužežovitá a predĺžená v hrot, spodná je hrubšia, sploštená, nezúžená a na konci zretežne zaoblená. Výskyt juh Slovenska, kde je jeho severná hranica jeho rozšírenia. Je to xerotermný pavúk, nájdeme ho na kvitnúcich kvetoch, často južné okraje lesa. Dospieva od skorej jari do leta. V roku je jedná generácia, prezimujú nymfy.thomisidae-10

25.10

rod: Tomisus

25.10.01

TOMISUS ONUSTUS Walckenaer 1806 – hl samca 1,2 – 1,8 mm, samice 3 mm. Abd trojuholníkovitý sploštený, vzadu po každej strane so zretežnými, ostro dozadu namierenými hrbožmi. Sfarbenie u samíc veľmi variabilné (biele, žlté, ružové alebo ich kombinácia). Samec malého vzrastu, hl väčšinou tmavá so svetlým pozdĺžnym pruhom, abd červenohnedý. Ti.ped samca so 7 – 9 kužežovitými zúbkami opatrenými štetinou. Bul vzadu na vonkajšej strane s čiernou ostrohou. Epig s dvoma jamkami, vzdialenými viac ako o ich priemer. Obdobie dospelosti máj – august. Nájdeme ho najčastejšie na kvetoch, ktorých farbe sa dokáže prispôsobiť. Na lov využíva pomerne dobrý zrak. Korisť uchopí prednými pármi nôh a uhryzne ju (najčastejšie do miesta za hlavou), silný jed okamžite paralyzovať obeť. Tento pravdepodobne veľmi účinný jed dokáže skoliť aj oveža väčšiu korisť (včela, osa, motýž). Preferuje teplé, suché stanovištia s nižšou kvetnatou vegetáciou. Predovšetkým slnečné okraje ciest a suché bohato kvitnúce lúky.thomisidae-11

25.11

rod: Tmarus

25.11.01

TMARUS PIGER (Walckenaer 1802) – hl 1,7 až 2 mm. Vzdialenosť ZSO od PSO nie je väčšia ako vzdialenosť ZSO medzi sebou. ZSO sú zretežne väčšie ako PSO. Clypeus a chel šikmo dopredu namierené. Abd vzadu nad bradavkami člnkovitý, zo strany sploštený, nad bradavkami zdvihnutý v hrbož so strmým zadným sklonom.thomisidae-12thomisidae-18

25.12

rod: Xysticus

Druh vzhžadom aj spôsobom života podobný r. Ozyptila. Na rýchle odlíšenie r. Xysticus musí platiť, že stredné očné políčko je kratšie ako vzadu široké. (u r. Ozyptila je stredné očné políčko dlhšie ako vzadu široké). Clypeus je vyšší ako priemer PPO. Štvoruholník SO je vpredu i vzadu rovnako široký, alebo vpredu len málo užší. PPO sú väčšie asi o polovicu svojho priemeru ako PSO. Vzdialenosť PSO je väčšia ako ich vzdialenosť od PPO. Pazúriky chodidiel s 3 – 6 zúbkami. Povrch tela je kožovitý. Najpočetnejší r. čeľade so 17 druhmi na našom území. Najskôr natrafíme na X. cristatus, X. audax, X. bifasciatus, X. kochi, X. lanio, X. ulmi.thomisidae-14thomisidae-13