23 – Sparassidae

čeľaď: SPARASSIDAE- máloočkovité

fotogaléria

24.01

rod: Micrommata

24.01.01

MICROMMATA VIRESCENS (Clerck 1757) – dĺžka tela samice do 14 mm, samca 8,5 až 9,5 mm,. Telo maragdovo zelenej farby (samica), alebo žltavo zelená s tromi šarlátovými prúžkami na abd (samec). Pavúky sa liahnu v lete, dvakrát prezimujú a na tretí rok na jar dospievajú. Ide o bežný nenáročný druh. Výskyt častý na lesných rúbaniskách, lesných lúčkach, opadanom lístí, aj na listnatých kríkoch a vyšších rastlinách.heteropodidae-01heteropodidae-02heteropodidae-03