22 – Mysmenidae

čeľaď: MYSMENIDAE

23.01

rod: Mysmenella

23.01.01

MYSMENELLA JOBI (Kraus 1967) – pavúk drobného vzrastu samec do 0,8 mm, samica 1 mm. Veľmi vysoký clypeus hlavne u samcov. Samce majú charakteristické otŕnenie prvej končatiny (mt.1 s 1 tŕňom v bazálnej časti, a ti.1 s 2 tŕňmi v apikálnej časti). Obývajú xerotermné stanovištia, ide o vzácny a zriedkavý druh.mysmenidae-01

23.02

rod: Trogloneta

23.02.01

TROGLONETA GRANULUM (Simon 1922) – drobný pavúk veľkosti tela samca do 0,9 mm, samice 1,1 mm. Zriedkavý druh, ktorý obýva vysokohorský stupeň (hlavne 700 – 1000 m. n. m). Jeho SPO sú menšie ako ostatné, clypeus vysoký.mysmenidae-02