21 – Anapidae

čeľaď: ANAPIDAE

Čeľaď zahrňuje pavúky malého vzrastu s veľmi silnými kutikulárnymi plôškami aj v oblasti abd. Na našom území je zaznamenaný výskyt iba jedného druhu Comaroma simoni.

22.01

rod: Comaroma

22.01.01

COMAROMA SIMONI (Bertkau 1889) – drobný pavúk červenohnedého sfarbenia, dĺžka tela 1,6 mm, charakteristický vzhľad, abd so silne sklerotizovanými plôškami. Stretnutie sa s týmto pavúkom na našom území sa dá pokladať za raritu. Pomerne početné populácie sú v bukových lesoch blízkeho Rakúska.anapidae-01