20 – Linyphiidae

čeľaď: LINYPHIIDAE – plachtárkovité

fotogalérie

Zástupcovia tejto početnej čeľade sú často kontrastne sfarbení. Spriadajú typické siete (obr. 21), v ktorých visia dole hlavou. Snovacie bradavky sú pomerne krátke, medzi bradavkami 1. páru je vyvinutý čipkovitý kolulus, charakteristické rozmiestnenie očí, klypeus vyšší, ako je priemer najväčšieho oka. Na bazálnom článku chel sú stridulačná ryhy (u čeľade Araneidae je zase výrastok kondylus). Bulbus samcov je väčšinou veľmi zložitý. Žijú v prízemnej vegetácii, v machu, lesnej opadanke, často v dutých stromoch a pod.Linyphidae-03

Len pre územie Slovenska či Českej Republiky je popísaných vyše 300 druhov no ich určovanie je ťažké a vyžaduje si mnohoročné skúsenosti. Výnimkou sú niektoré druhy s atypicky stavaným telom: ich hlavová časť vytvára často bizarné hrčky a výrastky. Najnápadnejším z týchto druhov je Walckenaeria acuminata (pavúčik periskopický), na výrastku mu vybiehajú oči. Nepravidelné pavučiny na kroch robí všade hojný druh Linyphia triangularis (plachtárka kríková). Väčšina druhov tká vodorovné plachtovité siete, nad ňou je hustá spleť vlákien, ktoré majú za úlohu zrážať korisť na samotnú sieť, kde zo spodnej strany (hore bruškom), čaká pavúk. Na sieti sa často spoločne vyskytujú obidvoje pohlavia. Z čeľade Linyphiidae bola niekedy vyčlenená samostatná čeľaď Erigonidae (dnes iba podčeľaď Erigoninae), nenápadné drobné pavúky, ktorí väčšinou pri zemi tvoria drobné plachtovité siete. Majú často červenastú hlavohruď a tmavošedý abdomen, poprípade sú jednofarbene šedé, hnedé alebo žltasté. Samce majú často nápadné výrastky v prednej časti hlavohrudi. Samice majú pomerne jednoduchú stavbu epiginy. Ich drobný vzrast im umožňuje aeronautizmus (pasívny pohyb založený na prúdení vzduchu).linyphidae--01

Pre veľkú obsiahlosť tejto čeľade, nebudem uvádzať zoznamy druhov no pre záujemcov poskytujem odkazy na ďalšiu odbornú literatúru – galéria fotografií pavúkov stredné Európy (Rodolf Macek) a dentifikačný kľúč pre pavúky celej európy (Spiders of Europe).
Linyphidae-02