2 – Scytodidae

čeľaď: SCYTODIDAE – lepovkovité

Pavúky tejto čeľade majú 6 očí, zoskupené v dvojici v 3 skupinách, ktorých spojnice tvoria rovnoramenný trojuholník, scytodidae-1smerujúci vrcholom dopredu. Hl je smerom dozadu neobvykle zdvihnutá, zúžená a očné pole zaberá celú jej šírku (tiež u Oonopidae). Lab je zrastené so ster. Nápadné dlhé bazálne články chelicer. Jediný predstaviteľ čeľade nájdený na Slovensku je stredoeurópsky druh Scytodes thoracica, drobný no nezameniteľný pavúk.

 

2.01
rod: Scytodes
2.01.01

SCYTODES THORACICA (Latreille 1802) – samica 4 – 6 mm, samček do 4 mm. Hl často o niečo väčšia ako abd je žltastá s tmavou kresbou, bez chrbtovej ryhy, chel s veľmi krátkym pazúrikom a špicatým chitínovým výrastkom, o ktorý sa opiera lamela. Bruško je žltasté s tmavými bodkami. Je aktívny v noci. Jeho technika lovenia je unikátna, pomaly sa priblíži ku koristi do 20 mm a zo svojich žliaz ústiacich na chel (čo je rarita medzi pavúkmi) vystriekne lepivú hmotu. Korisť je prilepená k podkladu a nasleduje uhryznutie chel a vstrieknutie jedu, ktorý je produkovaný v inej žľaze ako lepivý sekrét. Chel sú v bazálnom článku čiastočne zrastené a to z dôvodu lepšej presnosti pri vystrieknutí lepivého sekrétu. Samica nosí pod hlavohruďou vaječný kokón až do vyliahnutia mláďat. Ide o stredoeurópsky druh. Môžeme ho nájsť najskôr na teplých miestach napr. v pekárňach, či budovy so stálou teplotou. Vo vyhovujúcich podmienkach žije volne v prírode pod kameňmi napríklad na južnom Slovensku.

02_01_01