15 – Nesticidae

čeľaď: NESTICIDAE – temnomilovité

fotogaléria

Čeľaď je blízko príbuzná č. Theridiidae, taktiež majú ta.4 s obrvenými brvami ku stieraniu pavúčieho vlákna zo snovacích bradaviek a rovnaký typ sieti. Hlavným rozlišovacím znakom je tvar labia (obr. 16.01.01 vľavo), ktorý má na rozdiel od pradiarok nápadný lesklý val na prednom okraji. Na našom území zistený iba jeden druh rodu Nesticus.nesticidae-01

 

16.01

rod: Nesticus

 

16.01.01

NESTICUS CELLULANUS (Clerck 1757) – pavúk malého vzrastu (do 5 mm), žltastého až svetlo šedého sfarbenia s tmavými neostro ohraničenými škvrnkami. Obýva chladné pivnice, studne, či rôzne otvory skalných útvarov. Samica nosí svoj kokón pripevnený k snovacím bradavkám. Podobný pavúkom č. Theridiidae (rovnakým typom sieti a je taktiež vybavený zoskupením pílkovitých chĺpkov na ventrálnej – spodnej strane ta.4). Od tejto príbuznej č. ho môžeme rozlíšiť pomocou charakteristického lab, na ktorom má v prednej časti nápadný zhrubnutý val.