11 – Agelenidae

čeľaď: AGELENIDAE – kútnikovité

fotogaléria

Dvojčlenné snovacie bradavky sú usporiadané v pároch za sebou, sú dlhé, valcovité, zadné bradavky sú nápadne dlhšie ako predné a sú zreteľne zložené z dvoch článkoch, kolulus nie je vyvinutý. Ta nôh s pozdĺžnou radou trb, ktorých dĺžka smerom ku koncu článku stúpa. Husto ochlpené pavúky stredných až väčších rozmerov s mramorovanou kresbou, dlhé nohy. Snovacie bradavky sú charakteristické pre čeľaď. Pripomínajú Lycosidae, no pradú husto tkané nepravidelné horizontálne plachtu pripomínajúce siete s rúrkovitým ústim do rúrky. Pomerne veľké dlhonohé pavúky s hustým ochlpením. Synantrópnym druhom je napríklad v domácnosti bežný druh Tegenaria domestica. Žije v pivniciach, stajniach, šopách a pod. V stromových a skalných dutinách je hojná hrdzavo sfarbená a veľká Tegenaria ferruginea. Na okrajoch lesov je hojná Agelena labyrithica, ktorá si na nízkej vegetácií robí až pól druha metra veľkú sieť s nápadným lievikovitým úkrytom. Na našom území sa vyskytujú predstavitelia 14 druhov zo 4 rodov.

 

Kľúč rodov pre čeľaď Agelenidae

1 Zadná očná rada je veľmi silná dozadu ohnutá (rekurvná). Zadné bradavky sú 2x dlhšie ako predné a dlhšie ako ta.4, ich 2. článok je štíhly, aspoň tak dlhý ako prvý …Textrix 11.04

— zadná očná rada nie je silne rekurvná, čiara spojujúca zadný okraj stredných očí a predného okraja postranných očí je prokurvná (dopredu ohnutá) …2

2 obe očné rady tvoria čiary silne rekurvné (dozadu ohnuté). Zadné snovacie bradavky sú 2x dlhšie ako predné, ich 2. článok je dlhší, ale štíhlejší ako prvý Obr. 1. Pt.ped samca s apofýzou. Spriadajú rozsiahle plachtovité siete medzi rastlinami, opatrené v kúte rúrkou ...Agelena 11.01

— usporiadanie očí a stavba snovacích bradaviek iné. Chel vzadu s 4 – 8 zúbkami. Hl dopredu zúžená, clypeus viac ako 2x vyšší ako priemer PSO. Ster so svetlými škvrnami pri okraji alebo aspoň so svetlou pozdĺžnou páskou. Nohy dlhé, štíhle. Pt.ped samca bez apofýzy. Podobné pavúky r. Agelena a tkajú aj podobné siete v kútoch, medzi kameňmi, dutinách stromov a skál …3

3 (2) zadné oči tvoria radu dozadu ohnutú. Pt.ped samca na vnútornej strane s veľkou apof tvaru T. Epig veľká, široko poloelipsovitá, úplne vyplnená bledou blankou …Histopona 11.02

— zadná očná rada je rovná, alebo dopredu ohnutá, pt.ped samca bez apofýzy. Epig iného tvaru, nepreklenutá bielou blankou. Snovacie bradavky charakteristickej stavby …Tegenaria 11.03

 

11.01

rod: Agelena

Obe očné rady tvoria čiary silne dozadu ohnuté. Zadné snovacie bradavky sú 2x dlhšie ako predné, ich 2. článok je dlhší, ale štíhlejší ako prvý. Pavúk si stavia tesne nad zemou rozsiahlu plachtovitú sieť s lievikom, v ktorom sa skrýva a striehne na korisť. Lievik je na opačnom konci otvorený, takže pavúk ma možnosť rýchleho úniku. V období párenia samec vyhľadá sieť samice. Ak samica súhlasí s oplodnením, pritiahne nohy tesne k telu a v stave strnulosti ostane ležať v lieviku. Pri samotnom akte ležia v lieviku vedľa seba v opačnom smere a samec zavádza svoju ped do pohlavného otvoru samice. Potom prejde na druhú stranu a akt opakuje druhým ped. Zavedenie jedného ped môže trvať až 90 min. Po párení sa samica bleskovo preberá zo strnulosti a niekedy stihne chytiť a usmrtiť samca. Samica vyhotoví kokón asi 1 mesiac po párení.
11.01.01

AGELENA GRACILENS C. L. Koch 1841 – hl 2,5 – 4,8 mm. Hl bez tmavých pásov popisovaných pri A. labyrinthica. Brucho abd svetlé, v strede s tmavým pozdĺžnym ako epig širokým prúžkom. Jamka epig rovnako široká ako dlhá. Pt.ped samca vonku so širokou zašpicatenou apof a vyššie položeným zaobleným hrbolčekom. Ti je predĺžená vpredu na spodnej vonkajšej strane v širokú sploštenú, mierne rozšírenou a vykrajovanou apof. Siete na polotienených kríkoch (hemiombrofil) vo výške 1 – 1,5 m. Výskyt v nížinách, nie pri vode.

11_01_01agelenidae-02

 

 

 

 

 

 

 

11.01.02

AGELENA LABYRINTHICA (Clerck 1757) – hl 4,8 – 6,5 mm. Hl je žltohnedá s dvoma širokými hnedými pozdĺžnymi pruhmi smerom dopredu sa zužujúce. Abd má tmavosivé základné sfarbenie, stredom dorzálnej strany prebieha sivý pozdĺžny pruh s množstvom priečnych svetlých a zahnutých škvŕn. Brucho abd v strede so širokou svetlou páskou medzi 2 tmavými prúžkami. Jamka epig aspoň 2x širšia ako dlhá, s pozdĺžnym kýlom. Pt.ped samca vonku s plochou, široko zaoblenou apof, ti.ped na spodnom vonkajšom okraji so štíhlou kužeľovitou priostrenou, dopredu namierenou apof. Siete medzi nižšími rastlinami a na nižších kríkoch okrajov lesov a lesných svetlinách. Ide o hojný druh. Prebýva v lieviku, ktorý má aj zadný východ. V lieviku buduje aj kokón s okolo 100 vajíčkami. Preferuje suchú prízemnú vegetáciu.

11_01_02agelenidae-15

 

 

 

11.02

rod: Histopona

11.02.01

HISTOPONA TORPIDA (C. L. Koch 1834) – druh niekedy radený k r. Tegenaria, ale na rozdiel od neho zadná očná rada je dozadu prehnutá (rekurvná). Hl 2 – 3,5 mm. Pt.ped samca na vonkajšej strane s veľkou apof tvaru T, ktorého nôžka je krátka a hrubá, priečna časť dlhšia a štíhlejšia, jej predná vetva je dlhšia a zaoblená, zadná vetva kratšia a zašpicatená. Epig veľká, široko poloelipsovitá, úplne vyplnená bledou blankou. Mt.2 na konci s 5 tŕňmi. Ster tmavšie ako brucho, s oválnou svetlou škvrnkou v strede. Ide o hojný druh, ktorý najskôr nájdeme v lese medzi kameňmi, v machu a koreňmi stromov.

11_02_01

 

 

11.03

rod: Tegenaria

Zadná rada očná je buď rovná, alebo dopredu ohnutá, pt.ped samca bez apofýzy a epig je vždy bez bielej blanky popisovanej pri Histopona torpida.
11.03.01

TEGENARIA AGRESTIS (Walckenaer 1802) – pozri T. atrica. Hl 4 – 6 mm. Mt.2 s menej ako 6 distálnymi tŕňmi. PSO a ZSO sú rovnako veľké. Clypeus je 4x vyšší ako priemer stredného oka. Ster s veľmi širokým, vzadu v úzku špičku vybiehajúcim stredným pruhom, a však bez postranných škvŕn, ktoré môžeme vidieť pri T. Atrica. Nájdeme ho najskôr v skalách a starých múroch, či inde.

11_03_01

 

11.03.02

TEGENARIA ATRICA C. L. Koch 1843 – 2. článok zadných bradaviek je štíhly a dlhší ako 1. článok. Nohy nie sú škvrnité (toto platí aj pre T. agrestis). Hl 6 – 8,5 mm. Mt.2 s 6 – 7 tŕňmi na distálnom konci. PSO sú väčšie ako ZSO. Clypeus je 2 – 3x vyšší ako priemer predného oka. Ster s pozdĺžnym, v zadných 2/3 zaškrteným prúžkom a s 3 pármi postranných škvŕn. Ti.ped má na vonkajšej strane zospodu v 2/3 dĺžky oblý hrboľ, opatrený čiernou, tupo zašpicatenou, dopredu a von namierenou apof, ktorá pri pohľadu zhora má tvar čiernej, šikmo odstávajúcej, na špičke pazúrikovito ohnutej tyčinky, vyrastajúcej z vrcholku oblého laloku. Políčko epig je zaoblene lichobežníkovité, nezreteľne ohraničené, pred predným okrajom s 2 bledými, dozadu namierenými kužeľovitými výrastkami a vpredu s 2 zblíženými, tmavo presvítajúcimi okrúhlymi receptakulami, od ktorých smerom dozadu sa v oblúku rozbiehajú dve tmavo presvitajúce chodby. V haldách kameňov, kameňolomoch, zarastených stenách aj vnútri budov.

11_03_02

 

11.03.03

TEGENARIA CAMPESTRIS C. L. Koch 1834 – ti.1 na spodnej strane s 1 párom tŕňov ako pri T. silvestris. Hl 2,5 – 3 cm a s 3 pármi tmavých škvŕn na chrbte. Abd šedý so svetlou klinovitou škvrnou v strede, s 5 – 6 pármi tmavých škvŕn po stranách a medzi nimi vpredu s 2 pármi svetlých žltých škvŕn. Tŕne na spodnej strane ti.1 vyrastajú v bazálnej tretine článku. Ster so širokým pozdĺžnym pruhom a 3 pármi veľkých splývajúcich škvŕn pri okraji. Nájdeme ho v lesoch medzi koreňmi stromov a kamením.

11_03_03

 

11.03.04

TEGENARIA DOMESTICA (Clerck 1757) – ide o kozmopolitný druh náchylný k synantropizmu. Nájdeme ho asi v každej domácnosti, ale aj mimo ľudského prostredia. Pozri T. ferruginea, s ktorou má určité spoločné znaky ale základné rozdiely sú veľmi veľké: hl 3,5 – 5 mm, abd. je na chrbte šedý. Pozdĺžny prúžok ster je pri báze širší a v 2/3 zaškrtený a má po stranách 3 páry oválnych svetlých škvŕn. Ti.ped samca na vonkajšej strane s 2 apofýzami: horná je čierna, krátka, široká, šikmo hore a dopredu namierená, na konci šikmo skosená. Spodná je žltastá zaoblená a umiestnená v strede vonkajšej strany. Emb vniká na vnútornú stranu bul, je tučný v oblúku smerom k vonkajšej strane ohnutý. Epig podobná ako u T. Ferruginea, ale zadná lamela je užšia a ich predný okraj je silne konkávny. Časť epig ležiacej pred lamelou je bledá, mäkká a vtlačená. Rozmnožovanie od júna do októbra.

11_03_04

 

11.03.05

TEGENARIA FERRUGINEA (Panzer 1804) – 2. článok zadných bradaviek je bledý, blanitý, kužeľovitý, rovnako dlhý alebo kratší ako 1. článok. Nohy sú škvrnité (toto platí aj pred T. domestica, no pomýlenie druhov hlavne dospelých jedincov dôvodom veľkých rozdielov nehrozí). Hl 4,5 – 7 mm. Abd na chrbte červenavý. Pozdĺžny prúžok ster je úzky, zašpicatený 2x zaškrtený, po jeho stranách 3 páry okrúhlych škvŕn. Ti.ped samca vpredu na vonkajšej strane s 3 apof: dve predné ležiace za sebou, sú sploštené, zaoblené, namierené dopredu a trochu hore, horná apof leží za oboma postrannými, je čierna, hore a von namierená a opatrená na prednom okraji zúbkom. Epig vzadu s červenohnedou lamelou, ktorá je viac ako 2x širšia ako dlhá, dookola ostro ohraničená, zadný okraj je mierne, predný veľmi hlboko konkávny, postranné okraje potom slabo prehnuté a dopredu slabo zbiehavé. Jazýček zapadajúci spredu do lamely je bledý a leží sním v rovnakej výške. Najčastejšie ho nájdeme v hociktorej pivnici, či kôlne na vidieku, ale aj vo voľnej prírode. Samičky po celý rok, samce na jar.

11_03_05

 

11.03.06

TEGENARIA PARIETINA (Fourcroy 1785) – ide o nie častý druh pavúka pomerne veľkého vzrastu a dlhých nôh. Dĺžka tela až do 20 mm.

11_03_06

 

11.03.07

TEGENARIA SILVESTRIS (L.Koch 1872) – ti.1 na spodnej strane s 1 párom tŕňov, ktoré sú umiestnené na rozdiel od T. campestris od stredu v distálnej časti článku. Ster s úzkym kontrastným svetlým, 2x zaškrteným pozdĺžnym prúžkom a 3 pármi okrúhlych, široko oddelených škvŕn. Hl 2,5 – 3,5 mm, je svetlá, tmavo lemovaná, s 4 tmavými škvrnami po stranách, ktoré takmer splývajú v 2 tmavé prúžky. Abd svetlo šedo-žltý so svetlým, vpredu tmavým kopijovitým prúžkom, ohraničeným po stranách radou nepravidelných žltobielych škvŕn na tmavom podklade. V kameňolomoch, v lesoch medi koreňmi stromov a pod.

11_03_07

 

11.04

rod: Textrix

Zadná očná rada je veľmi silne dozadu prehnutá (prekurvná). Zadné bradavky sú 2x dlhšie ako predné a dlhšie ako ta.4, ich 2. článok je štíhly, aspoň tak dlhý ako prvý. V našej faune iba 1 druh.

 

11.04.01

TEXTRIX DENTICULATA (Olivier 1789) – hl 2,5 – 3,8 mm, tmavohnedá až čierna so svetlou pozdĺžnou páskou a s náznakmi prikrajných pásikmi. Abd žltý až hnedý, po bokoch škvrnitý, na chrbte s pozdĺžnou zubatou svetlou páskou, uzavierajúcou vpredu červenavý kopijovitý prúžok. Ti.ped samca na vonkajšej strane s trojuholníkovitou apof namierenou dopredu a hore a ukončenou krátkou jemnou špičkou. Jamka epig veľká, srdcovitá, až priečne obličkovitá, opatrená v strede zadného okraja zaobleným, dozadu namiereným jazýčkom. Pod kameňmi, v štrbinách skál, v dutinách na tienistých miestach. Kokóny šošovkovitého tvaru, biele pokryté zrnkami pôdy a upevnené na spodných stranách kameňov.

11_04_01