10 – Hahniidae

čeľaď: HAHNIIDAE

fotogaléria

Charakteristické pre túto čeľaď je, že všetkých šesť snovacích bradaviek tvorí priečnu radu, bočné (najdlhšie) a prostredné bradavky sú hahniidae-01dvojčlánkové, vnútorné najkratšie jednočlenné (až na niektoré výnimky). Ta nôh s pozdĺžnou radou trb, ich dĺžka sa smerom ku koncu článku zväčšuje, na Slovensku je známych 10 druhov, z 3 rodov. Pripomínajú čeľaď Agelenidae. Majú nepárový otvor tracheálnej sústavy, lokalizovaný tesne pred snovacími bradavkami.

 

 

Kľúč rodov pre čeľaď Hahniidae

1 Postavenie snovacích bradaviek charakteristicky priečne vedľa seba …2

— postavenie snovacích bradaviek nie je priečne. Pripomína snovacie bradavky r. Tegenaria, iba zadné sú trocha kratšie, drobné pavúky
Cryphoeca 10.02

2 (1) PSO sú tak veľké, alebo väčšie ako ZSO, stredné očné políčko je takmer štvorcové. Ryha s ústím vzdušníc asi v strede medzi snovacími bradavkami a epigastrálnou ryhou. Fe.ped samca s apofýzou …Antistea 10.01

— PSO veľmi zblížené a často omnoho menšie ako ZSO. Ryha s ústím tracheí je posunutá bližšie k bradavkám. Fe.ped samca na spodnej strane bez apofýzy. Menšie pavúky …Hahnia 10.03

 

10.01

rod: Antistea

PSO sú tak veľké, alebo väčšie ako ZSO, stredné očné políčko je takmer štvorcové. Ryha s ústim vzdušníc asi v strede medzi snovacími bradavkami a epigastrálnou ryhou. Fe.ped samca s apof. Rod zastúpený iba jedným druhom.

hahniidae-07    hahniidae-02

 

 

10.01.01

ANTISTEA ELEGANS (Blackwall 1841) – dĺžka 2,5 – 3 mm. Hl, ster a nohy žltohnedé, alebo oranžové, abd sivohnedý, dlho chlpatý, po bokoch čierno bodkovaný, na chrbte s pozdĺžnou linkou a v zadnej polovice s 4 – 5 černastými čiarkami. Epig vpredu s 2 zblíženými černavými obličkovitými, dozadu zúženými a zbiehavými jamkami. V náplavoch rybníkov, tiesňavách, na lúčnych mokrinách a lesných priekopách. Pavúk dokáže behať po vode.

 

10.02
rod: Cryphoeca

Táto čeľaď bola pôvodne radená k Agelenidae, ide o drobné pavúky, ktorých postavenie snovacích bradaviek nie je zoradene v jednej priečnej rade, ale skôr pripomína postavenie snovacích bradaviek v č. Agelenidae, iba zadný pár je kratší. Rod predstavujú 2 druhy.

 

10.02.01

CRYPHOECA SILVICOLA (C. L. Koch 1834) – hl 1 – 1,3 mm, žltasto hnedá, po stranách tmavšie, s 3 pármi klinovitých, lúčovito usporiadaných prúžkov na chrbte. Ti.ped samca na vonkajšej strane so široko odstávajúcou apof, ktorá je tak dlhá ako článok, jej predný okraj vybieha v 3 zaoblené zúbky. Dlhý emb lemuje 2/3 obvodu bul a je na vnútornej strane opatrená niekožkými zúbkami. Epig hladká, lesklá, slabo vypuklá, vpredu s 2 úzkymi, oblými, dozadu zbiehavými jamkami, pred ktorými presvítajú 2 okrúhle a za nimi 2 laločnaté škvrny (receptakuly a chodby). V machu a lesnej hrabanke po celý rok hojný druh. Siete drobné rúrkovité. Druhý zástupca tohto rodu je C. carpathica, celkový vzhžad i spôsob života je podobný, no ide vežkosťou o mohutnejšieho pavúka s hl 1,5 – 1,8 mm.

hahniidae-03

10.03 

rod: Hahnia

PSO veľmi zblížené a často omnoho menšie ako ZSO. Ryha s ústim tracheí je posunutá bližšie k bradavkám. Fe samca na spodnej strane bezapof. Drobné pavúky. Rod má na našom území 7 zástupcov. Obr. 10.03 postavenie očí pri druhoch Hahnia nava, H. pusilla, H. helveola, H. ononidum.hahniidae-04

10.03.01 

HAHNIA NAVA (Blackwall 1841) – veľmi drobné, tmavo sfarbené pavúky, dĺžky 1,6 – 2 mm. Clypeus je nižší ako priemer PPO, je takmer zvislý a nanajvýš len tak vysoký ako priemer PPO. Mt 3,4 s niekožkými apikálnymi tŕňmi. Bul bez hrebienka pri báze. Epig s 2 zblíženým štrbinkami. Vždy mimo lesa, v riedkej tráve a pod drobným štrkom, hlavne na stepných lokalitách.

hahniidae-05

 

10.03.02

HAHNIA PUSILLA C. L. Koch 1841 – Mt 3,4 bez tŕňov. Bledé drobné pavúky, dĺžky do 1,5 mm. Clypeus je nižší ako priemer PPO, je takmer zvislý a nanajvýš len tak vysoký ako priemer PPO. Ide o veľmi častý druh rôznych lesov, chýba len na veľmi suchých stanovištiach. V machu, listoch, detritu od februára do augusta.

hahniidae-06