Spider Boulevard – Pavúčí bulvár – Úvod

Spravodajca zo sveta pavúkov a iných pavúkovcov. Spravodajca je zameraný na širokú hlavne neodbornú verejnosť zaujímajúca sa o tieto živočíchy, poskytuje zaujímavosti o pavúkoch a iných pavúkovcov predovšetkým z Európy, ale i celého sveta.

Vydáva: Vedecko informačný server o pavúkoch – Pavúky, Pavouci, Spiders
Redakcia: Stanislav Korenko, Ľudmila Černecká, Ondřej Machač
Adresa: Pod Strojírnami 708/4, 190 03 Praha 9
mail: korenko.stanislav@gmail.com, boulevard@pavuky.sk