Pokyny pre autorov

Príspevky sú akceptované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Text písaný v Times New Romans, veľkosť 12 a riadkovaním 1. Povolený rozsah je minimálne pól strany, maximálny rozsah sú dve strany normovaného textu. Vyžadovaná je fotografická časť alebo videozáznam tematicky nadväzujúci k téme príspevku. Nový odstavec sa delí použitím „Enter“. Slovenský/český/latinský názov sa uvádza v plnom znení pri prvej zmienke v texte. Pre zvýraznenie názvu odstavca sa používa „Bold“. Každý obrázok musí byť spomenutý v texte. Označenie opisu obrázku je „Obr. 1: Čo obrázok ukazuje a zdroj (e.g. foto: S. Korenko, zdroj: pavuky.sk)“.

Citácia s jedným autorom v texte je (Priezvisko rok), s dvoma autormi (Priezvisko a/and Priezvisko rok), s troma a viac autormi (Priezvisko a kol./ et al. rok) za lomítkom je anglická verzia). Odkaz na obrázok označiť ako „(obr. 1)“. Použité literárne zdroje označiť ako „Zdroj:“

 

Príklady citovania v zozname literatúry:

Príklad časopisu:
Korenko S, Pekár S, Šmerda J. 2009. Life-history of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae: Oonopidae). European Journal of Entomology 106, 217-223.

Príklad knihy:
Kůrka A, Řezáč M, Macek R, Dolanský J. 2015. Pavouci České republiky. Academia, Praha.

Príklad kapitoly v knihe:
Schlinger EI. 1987. The biology of Acroceridae (Diptera): True endoparasitoids of spiders. In Ecophysiology of Spiders (Nentwig W, Ed). Springer-Verlag, Berlin, 319–327.

Príklad internetového zdroja:
World Spider Catalog. 2015. World Spider Catalog. Natural History Museum Bern. Online – at http://wsc.nmbe.ch, version 16.5, accessed on 1.3.2015.