Úvodom

Tento vedecko-informačný server o pavúkoch je venovaný predovšetkým českej a slovenskej odbornej i neodbornej verejnosti, ktorá sa dostáva do kontaktu s touto zaujímavou skupinou živočíchov. Server obsahuje rozsiahle študijné materiály ktoré môžu slúžiť zoológovi ale i laikovi ako pavúka určiť minimálne do čeľade a rodu a poskytuje aj odkazy na európske a svetové webové stránky, ktoré sa zaoberajú taxonómiou, determináciou, či ekológiou pavúkov a môžu čitateľovi určiť druh až do druhu, či objasniť jeho ekológiu. Texty sú vhodné aj pre výuku na stredných a vysokých školách v predmetoch so zameraním na zoológiu, entomológiu a ekológiu a im príbuzné vedné disciplíny.

Vo veľkej miere bol kladený dôraz na priblíženie zaujímavého a tajuplného života pavúkov širokej verejnosti, informovať o tejto početnej skupine živočícoch, odstrániť častý záporný vzťah k týmto mnohonohým tvorom, odhaliť ich poverami zastretý spôsob života a poukázať na krásu ich tvarov, farieb, dokonalých techník lovenia a precíznosť v tkaní sieti. Pavúky (Aranea) sú často stvárňované ako nebezpečný predátori, ktorých jediným zmyslom života je strašiť ľudí. No opak je pravda! Pavúky sú dôležitým článkom v každom terestrickom ekosystéme. Zastávajú rolu prirodzeného predátora mnohým, z pohľadu človeka, „škodcov” a sú jedným z najlepším bioindikátorov životného prostredia vo väčšine typov ekosystémov.

Práca je orientovaná predovšetkým českej a slovenskej verejnosti. Preto jednotlivé časti budú písané v týchto jazykoch, poprípade v v anglickom jazyku, kde to bude žiaduce. Hlavné témy tejto práce je diverzita arachnofauny v strednej Európe, ich biológia, interakcia s prostredím, ostatnými organizmami vrátane človeka. Texty majú poskytnúť čitateľovi informácie o základnej morfológii tela pavúka, o jeho fyziológii, ekológii a správaniu. Dôležitou časťou je determinačný kľúč pavúkov, ktorý umožní aj neodborníkovi zaradiť konkrétneho pavúka do taxonomickej kategórie minimálne do čeľade, rodu ale i druhu. Kľúč pavúkov je vo väčšine prípadov rozpracovaný na úroveň druhu. No napríklad obsiahla čeľaď Linyphiidae (1/3 fauny strednej Európy) nie je rozpracovaná do druhu. Pre túto náročnú skupinu je potrebné navštíviť čisto špecializované webové stránky, ktoré sú uvedené v zozname odkazov. Predpokladám, že táto výuková a vedecko-náučná stránka osloví študentov, zoológov amatérov ale i odborníkov sa tejto zaujímavej a pre ekosystém dôležitej skupine živočíchov venovať.
Fotogaléria obsahuje množstvo fotografií zaradených do čeľadí. Stránka je pravidelne aktualizovaná a fotogaléria obohatená o množstvo nových (v prípade záujmu aj vašich) fotografií.

Len pekné zážitky s pavúkmi praje
Stanislav Korenko