Foto – Mimetidae

 

 

 

kľúč čeľade

mimetidae_02mimetidae_01

Ero sp. – typický kokón zavesený na dlhej stopke (foto: S. Korenko)

 

mimetidae_03Ero aphana – alkoholový preparát juvenilnej samice