Foto – Linyphiidae

kľúč čeľade

 

linyphidae_10Labulla thoracica – samica

 

linyphidae_11Drapetisca socialis – samica

 

linyphidae_12Tapinopa longidens – samica

 

linyphidae_09Trematocephalus cristatus – samec drobného no typického vzhľadu

 

linyphidae_13Stemonyphantes lineatus – samica

 

linyphidae_01Linyphia triangularis – samec

 

linyphidae_02Linyphia hortensis – samica

 

linyphidae_03Neriene peltata – samica na sieti

 

linyphidae_04Neriene radiata – samica

 

linyphidae_05Neriene radiata – samec

 

linyphidae_06Neriene sp.

 

linyphidae_07charakteristická sieť č. Linyphiidae

 

linyphidae_08sieť r. Linyphia