Foto – Atypidae

kľúč pavúkov

atypidae_01
Atypus affinis – samica mimo svojho úkrytu (foto: S. Korenko)

 

atypidae_02
Atypus affinis – samica mimo svojho úkrytu (foto: S. Korenko)

 

atypidae_03
punčoškovitá nadzemná časť úkrytu r. Atypus (foto: S. Korenko)

 

atypidae_04
punčoškovitá nadzemná časť úkrytu r. Atypus (foto: S. Korenko)