Úspešný križiak pruhovaný zo Stredomoria – ona kanibalistická potvora, on sexuálny kamikadze?

Autor: Stanislav Korenko.

Argiope bruennichi (Scopoli 1772) – križiak pruhovaný

Sfarbením výrazný križiak pruhovaný sa k nám dostal pred pár desaťročiami zo Stredomoria, dnes je početný vo všetkých častiach strednej Európy a bol nájdený už aj v Škandinávii. Jedná sa o pomerne veľkého križiaka. Telo samice je dlhé až do 14 mm, s nohami je podstatne väčšie. Sfarbenie samice je veľmi nápadné a pripomína osu. Tento jej vzhľad u človeka často vyvoláva pocit, že ide o nebezpečný druh. No nie je tomu tak. Nie o nič viac nebezpečnejší ako akýkoľvek iný križiak a tie vo všeobecnosti sa pre človeka nepovažujú za významne rizikové. Samec je na rozdiel od samice veľmi drobný do 5 mm a nevýrazne šedo sfarbený.

Argiope brueniichiObr. križiak pruhovaný na sieti bez stabilimenta

 

 

Stabilimentum na sieti

Sieť križiaka pruhovaného má v priemere až 30 cm a nachádza sa hlavne v prízemnej vegetácii vystužená stabilimentom. Jedná sa o kľukatý pás pavučiny, ktorý sa nachádza prevažne v jej strede a smeruje zhora nadol. Veľa druhov pavúkov vrátane A. bruennichi “vyzdobujú“ svoju sieť extra vláknami vo forme stabilimenta. Tieto vlákna sú žiarivo biele a vďaka tomu odrážajú ultrafialové svetlo. Stabilimentum má pravdepodobne za úlohu prilákať na sieť viacej koristi (prey-attraction hypothesis). Túto hypotézu u pavúkov rodu Argiope potvrdil vo svojej štúdii Li (2005), ktorý zistil silnú pozitívnu koreláciu medzi úspešnosťou ulovenia koristi (príjem potravy) a výraznosťou stabilimenta. Križiak pruhovaný loví rôzny skákavý a lietavý hmyz, predovšetkým kobylky a lúčne koníky. Výrazne svetlé sfarbenie stabilimenta vábi hmyziu korisť aby sa priblížila k sieti a tak zväčšuje pavúčiu úspešnosť lovu. V štúdii Bush a kol. (2008) spektrofotometria zistila, že toto svetlé sfarbenie stabilimenta je vnímané hmyzom, ktorý je ním priťahovaný a potvrdila túto hypotézu.
Argiope_bruennichi03

 

Obr. sieť so stabilimentom (foto: Ľudmila Černecká)

Úspech šírenia križiaka pruhovaného zo Stredomoria do ostatných častí Európy

V posledný dvoch desaťročiach celoročné teploty výrazne vzrástli a križiak pruhovaný sa úspešne rozšíril na ďalšie územia v Európe. Štúdia Kumschick a kol. (2011) na základe modelovania šírenia tohto druhu predpokladá, že sa tento pavúk bude ďalej šíriť i v prípade absencie ďalšieho otepľovania a to z jednoduchého dôvodu, že toleranciu tohto pavúka na nižšie teploty sa taktiež zvýšila. Kombinácia týchto vlastností dáva druhu A. bruennichi predpoklad obsadiť rozsiahle územia aj v chladnejších severnejších častiach Európy.

Kanibalistická potvora alebo sexuálny kamikadze?

Kokóny tvorí samica od konca augusta do začiatku októbra. Bledohnedé hruškovité kokóny obsahujú 300 – 400 vajíčok. Na jednu samičku pripadá najviac 5 kokónov. Nymfy 1. instaru prezimujú vnútri kokónu. Ich vývoj je zakončený až po ďalšom prezimovaní. Párenie u druhu A. bruennichi je často spojené s kanibalizmom.Všeobecne sa predpokladalo, že kanibalizmus, skonzumovanie samca po/či počas kopulácie, má poskytnúť samici ďalší zdroj potravy a tak zvýšiť je fekunditu – počet vyprodukovaných vajíčok. Táto hypotéza sa nazýva “paternal investment hypothesis “. Štúdia Fromhage a kol. (2003) odhalila, že táto hypotéza u A. bruennichi a pravdepodobne aj u iných pavúkov neplatí. Samice križiaka pruhovaného, ktoré skonzumovali samca (až 80%) nevyprodukovali viacej vajíčok ani viacej kokónov. Na druhej strane Fromhage a kol. (2003) zistili, že samci ktorí boli samicou napadnutí a skonzumovaní sa so samicou dlhšie párili a samec bol úspešnejší pre predaní spermatu do samičky. Vyzerá to tak, že úžitok z vlastného zožrania má iba samotný samec.

Argiope_bruennichi04

 

Obr. mladá samica križiaka pruhovaného loviaca svojú korisť (foto: Ľudmila Černecká)

kokón križiaka pásavého

Obr. kokón križiaka pruhovaného

Zdroj:

Bush AA, Yu DW, Herberstein ME. 2008. Function of bright coloration in the wasp spider Argiope bruennichi (Araneae: Araneidae). Proceedings of the Royal Society of London B 275, 1337-1342.
Fromhage L, Uhl G, Schneider JM. 2003. Fitness consequences of sexual cannibalism in female Argiope bruennichi. Behavioral Ecology and Sociobiology 55, 60-64.
Kumschick S, Fronzek S, Entling MH, Nentwig W. 2011. Rapid spread of the wasp spider Argiope bruennichi across Europe: a consequence of climate change? Climatic Change 109(3), 319-329.
Li D. 2005. Spiders that decorate their webs at higher frequency intercept more prey and grow faster. Proceedings of the Royal Society of London B 272, 1753-1757.

Author: korenko

Share This Post On

Submit a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *